In 1919, bij het heropstarten van de universiteit na W.O.I, werd voor het eerst in Leuven een dienst neus-, keel-, oorziekten opgericht en een hoogleraar aangesteld. Het was een tweetalige dienst (Nederlands/Frans) in het Sint Pietersziekenhuis in de Brusselsestraat, die zou blijven bestaan tot in 1976.

Tweetalige dienst NKO-GH voor NKO

In 1954 werd in het Sint-Rafaëlziekenhuis een Nederlandstalige dienst opgericht. Aanvankelijk huisde die in een kleine ruimte van de afdeling Heelkunde, maar in 1966 konden drie ruime verdiepingen in gebruik genomen worden in het gloednieuwe Kuithoekgebouw. In dat gebouw zijn de raadplegingen en ambulante onderzoeken nog altijd gevestigd.

Vanaf 1998 is de verhuis naar Gasthuisberg begonnen – opnames en operaties gebeuren sindsdien aldaar – en in de loop van de eerstkomende jaren wordt de hele dienst NKO-GH gehuisvest in de campus Gasthuisberg.

Tot 1950 had de neus- keel- oorarts de klassieke chirurgische technieken tot zijner beschikking voor bijvoorbeeld resectie van goedaardige en kwaadaardige gezwellen en van ernstige infecties, de wegname van amandelen en ‘poliepen’ en dergelijke meer. Het onderzoek van de patiënt gebeurde op de eerste plaats met de voorhoofdslamp. Daarna, door de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis en van de technologie, heeft de hele diagnostiek en behandeling van de neus- keel oorziekten een radicale gedaanteverandering ondergaan. Hierna volgen enkele mijlpalen; die geven enkel het begin aan, want na deze startperiode is de evolutie op elk van deze domeinen steeds verder gegaan, tot op vandaag:

Vanaf de jaren 1960  kon men voor de oorchirurgie beschikken over de operatiemicroscoop. Daardoor werden microchirurgische ingrepen op het trommelvlies en gehoorbeentjes mogelijk,  waardoor men gehoorverbeterende operaties kon uitvoeren en  chronische infecties veel nauwkeuriger wegnemen met minder sequellen.

Rond 1970 ziet men, naast medici en verpleegkundigen, ook logopedisten en audiologen (en psychologen en orthopedagogen) een belangrijke taak vervullen in de dienst. Naast de medische behandeling, is er immers evenzeer nood aan revalidatie van patiënten met gehoor of spraakstoornissen (wat later wordt ook gestart met de revalidatie van patiënten met evenwichtstoornissen). 
Vanaf de jaren 1970-80 doet men op de dienst microchirurgische ingrepen op de stembanden, eerst zonder, later met de CO2 laser. Meer verfijnde operatietechnieken worden ingevoerd bij de wegname van schildklier en bijschildklier, en bij het  herstel van lip- en verhemeltespleten.

Reeds vroeg wordt aan multidisciplinaire samenwerking met andere diensten veel belang gehecht: er komt een gemeenschappelijke raadpleging NKO-Gezwelziekten, NKO-Endocrinologie en een schizisraadpleging, waar overleg tussen de NKO arts en de andere specialisten leidt tot een optimale behandeling.

In de jaren 1990 wordt de behandeling van neus en sinussen helemaal anders o.a. door de FESS (functionele endoscopische sinus surgery).  Door het gebruik van moderne endoscopen kan men zonder uitwendige insnede en onder vergroting chronische infecties van neus en sinussen (en ook gezwellen) veel nauwkeuriger diagnosticeren en behandelen, met bewaren van alle functies. Vanaf deze periode worden ook cochleaire implantaten voor zwaar slechthorende volwassenen en kinderen frequent toegepast in onze dienst. UZ Leuven is vanaf het begin een voortrekker als referentiecentrum van de neonatale gehoorscreening.

Sint Rafael ziekenhuis

Na 2000 wordt de reconstructie van strottenhoofd en luchtpijp mogelijk door middel van transplantaties, steunend op wetenschappelijk onderzoek dat alhier werd opgezet.  Fotodynamische therapie voor hoofd- en halstumoren wordt toegepast. Verder worden de technieken rond neuscorrecties verfijnd, allergie ontrafeld en nieuwe akoestische implantaten succesvol geïntroduceerd, veelal steunend op actief wetenschappelijk onderzoek. Dit overzicht schetst enkel een summier overzicht.

Deze voorbeelden illustreren hoe op elk onderdeel van het vakgebied (neus, keel, oren, hals, revalidatie) heel veel vooruitgang is geboekt.  Deze evolutie wordt door de huidige stafleden onverminderd verder gezet. Dat wordt bevorderd en ondersteund door hun internationaal gewaardeerd wetenschappelijk onderzoek.