Bij een beroerte is het belangrijk dat de behandeling zo snel mogelijk wordt opgestart om de kans op hersenschade te beperken. Daarom doet UZ Leuven voortdurend inspanningen om de tijdsduur tussen aankomst in de spoedgevallendienst en de start van de behandeling te verlagen. “In 2004 bedroeg de duur nog 67 minuten, vandaag is dat 32 minuten, meer dan een helft minder dus. Belangrijke tijdswinst hebben we geboekt sinds we dit jaar een speciaal interventieteam continu stand-by houden”, verklaart neuroloog Vincent Thijs.

Tijd winnen

Bij beroerte is het succes van de behandeling sterk afhankelijk van de snelheid waarmee ze wordt opgestart. “De logistieke organisatie is daarom minstens even belangrijk als de expertise van het medisch personeel”, zo vertelt professor Vincent Thijs. Het komt er dus op aan om voortdurend op zoek te gaan naar manieren om de keten tussen aanmelding op de spoedgevallendienst en de start van de behandeling efficiënter te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een goede triage bij aankomst op de spoedgevallendienst en door snellere diagnosestelling. UZ Leuven gaat nog een stap verder. “Begin dit jaar hebben we een speciaal interventieteam opgericht: zodra de eerste testen binnenlopen en er goede redenen zijn om aan te nemen dat het om een beroerte gaat, vertrekt het beroerteteam naar de radiologiedienst, waar de behandeling direct na de beeldvorming van de hersenen ter plaatse kan starten.”

Trombectomie

Voor beroertes waarbij medicatie niet volstaat om de bloedklonter op te lossen, voert  UZ Leuven een een trombectomie uit. Dat is een geavanceerde techniek waarbij een speciaal opgeleide arts de bloedklonter mechanisch uit de ader verwijdert. Professor Vincent Thijs: “Ook hier draait alles rond goede logistiek. UZ Leuven heeft een permanentie met gespecialiseerde artsen georganiseerd zodat trombectomieën de klok rond mogelijk zijn. Beroertes doen zich nu eenmaal ook buiten de kantooruren voor.”

Gouden uur

Een beroerte heeft de beste prognose als tussen het optreden van de eerste symptomen en de start van de behandeling hooguit zestig minuten liggen, het zogenoemde gouden uur. Op dit ogenblik geldt dat maar in drie percent van de gevallen de behandeling binnen dat gouden uur opgestart wordt. Dat komt onder andere omdat de patiënt of zijn omgeving de symptomen niet tijdig herkent. Het is verder belangrijk dat ook de huisarts en de hulpdiensten snel en correct handelen en de patiënt onmiddellijk doorverwijzen naar de spoedgevallendienst. Voor een sterke acute beroertezorg zijn met andere woorden alle schakels in de keten belangrijk.

World Stroke Day

Op woensdag 29 oktober is het World Stroke Day. Die dag wordt er extra aandacht gevraagd voor beroertes. Dit jaar ligt het accent op beroertes bij vrouwen. In een maatschappij waar vooral vrouwen zorgtaken op zich nemen, is de impact op het familieleven vaak veel groter als in een koppel de vrouw getroffen wordt.

Meer info