Ook baby's voelen pijn

Baby's voelen wel degelijk pijn, ook als ze te vroeg zijn geboren. De gewaarwording van pijn start vanaf de 20ste week van de zwangerschap.

Pijn behandelen

Heeft een baby pijn, dan moet deze in de mate van het mogelijke gestild worden. We werken daarvoor met een speciaal ontwikkelde pijnschaal. Aan de hand van deze schaal kunnen zorgverleners de mate van pijn bij uw baby objectief in kaart brengen.

Op basis van deze pijnbeoordeling nemen we de nodige stappen om pijn bij uw kind te verminderen.

Meer info

Lees brochure 'Pijn bij zuigelingen en peuters in het ziekenhuis".

Voetjes baby