Bij het ontwerp van het centrum gezocht is naar een balans tussen de wensen van de patiënt en het optimaliseren van de zorg.
Bij het ontwerp van het centrum gezocht is naar een balans tussen de wensen van de patiënt en het optimaliseren van de zorg.

Op maandag 18 november 2013 opende het nieuwe niercentrum van UZ Leuven zijn deuren. Voor de hemodialysepatiënten werd letterlijk de rode loper uitgerold. Onder begeleiding van stewards maakten ze kennis met de nieuwe locatie.

3x per week hemodialyse

Personen bij wie de nieren niet of onvoldoende werken, hebben nood aan een nierfunctievervangende behandeling: hemodialyse in het ziekenhuis of thuis, peritoneale dialyse of niertransplantatie. Patiënten die behandeld worden met hemodialyse in het ziekenhuis, moeten drie keer per week enkele uren lang gedialyseerd worden.

Feestelijk onthaal

Dat betekent dat het dialysecentrum bijna hun tweede thuis is en dat de verhuizing naar het nieuwe centrum een belangrijke gebeurtenis is. Daarom worden ze feestelijk onthaald op hun eerste dialysedag en worden ze wegwijs gemaakt door een steward.

Sfeerbeelden

Bekijk de foto's van de opening van het niercentrum.