prof. dr. Yves Vanrenterghem
prof. dr. Yves Vanrenterghem

Het directiecomité van UZ Leuven meldt met grote droefheid het overlijden van prof. dr. Yves Vanrenterghem op dinsdag 10 september. Hij was 65 jaar. Professor Vanrenterghem heeft de niertransplantatie-afdeling van UZ Leuven uitgebouwd tot de grootste van ons land. Hij hechtte veel belang aan een doorgedreven en continue samenwerking met de andere niercentra in Vlaanderen, wat geleid heeft tot de Leuvense Samenwerkende Groep van Nefrologen. Hij stond aan de wieg van de uitbouw van een elektronisch patiëntendossier, waarvan hij een fervente voorstander was.

UZ Leuven verliest zo een bijzonder gedreven arts, met een hart voor zijn patiënten, zijn collega’s en medewerkers. De directie betuigt haar medeleven aan zijn echtgenote, zijn kinderen, kleinkinderen en ook aan de medewerkers van de dienst nefrologie en alle collega’s die hem gekend hebben en met hem samenwerkten.

Online rouwbetuiging.

Biografie professor Vanrenterghem

Professor Vanrenterghem werd geboren in Brugge op 28 juli 1948. Hij promoveerde in 1973 magna cum laude aan de KU Leuven tot arts en specialiseerde zich daarna in de nefrologie. In augustus 1978 werd hij adjunct-kliniekhoofd nefrologie in UZ Leuven en in 1987 kliniekhoofd. In 1992 werd hij vervolgens aangesteld tot medisch diensthoofd van de dienst nefrologie in opvolging van prof. dr. Paul Michielsen.

Sinds 1988 was hij buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven, faculteit Geneeskunde.

Gedurende heel zijn carrière was hij, als hoofdonderzoeker, betrokken bij de opzet en begeleiding van verschillende gerandomiseerde klinische studies gericht op het ontwikkelen van nieuwe immunosuppressieve therapie na niertransplantatie. 

Hij was auteur van meer 340 wetenschappelijke publicaties, waaronder 80 papers over de klinische studies waar hij aan meewerkte.

Zijn specifieke klinische expertisegebieden lagen voornamelijk op het vlak van  immunosuppressieve therapie, en cardiovasculaire verwikkelingen na niertransplantatie.
Professor Vanrenterghem was van 1996 tot 2005 voorzitter van Eurotransplant International Foundation. Hij was past president van 2005 tot 2008 en tot heden erevoorzitter van deze Foundation. Hiervoor werd hij tot ridder in Leopoldsorde geslagen door koning Albert II.

Hij was geëngageerd in de strijd tegen transplanttoerisme en medeauteur van de Declaration of Istanbul over dit onderwerp.

Verder was hij van 2006 tot 2010 de Europese vertegenwoordiger in de Raad van The Transplantation Society (TTS). Recent kreeg hij hier nog internationale erkenning met de toekenning van de TTS Award.

Hij was ook lid van de redactieraden van verschillende wetenschappelijke nefrologische en transplantatietijdschriften: Transplantation, Transplantation Proceedings, American Journal of Transplantation, American Journal of Kidney Diseases, Transplant International Nephrology, Dialysis and Transplantation en Zeitschrift für Transplantationsmedizin.
Tevens was hij lid van tal van wetenschappelijke verenigingen, onder meer van de International Society of Nephrology, de Amerikaanse, Nederlandse en Franse verenigingen van nefrologie en de Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie.

Overzicht functies

  • Buitengewoon hoogleraar aan de faculteit geneeskunde KU Leuven, departement microbiologie en immunologie
  • Medisch diensthoofd nefrologie UZ Leuven 
  • Winnaar van de 20th Anniversary Eurotransplant Award
  • Voorzitter, past president en Honorary President Eurotransplant International Foundation