De draad weer oppikken na borstkanker is niet eenvoudig. Voor veel vrouwen tussen 20 en 65 jaar is opnieuw gaan werken een belangrijk aspect van dit nieuwe leven na de ziekte. Dit aspect komt momenteel echter bitter weinig aan bod in de hulpverlening en revalidatie.

Jaarlijks krijgen ongeveer 10 000 jonge vrouwen in België te horen dat ze borstkanker hebben. De screening en behandeling is de laatste jaren sterk verbeterd, waardoor ook de overlevingskansen sterk toenamen. De ziekte zelf en de behandeling ervan hebben echter nog heel wat gevolgen, zowel fysiek als psychologisch. De patiënten zitten na hun genezing met heel wat vragen over hoe ze de draad van hun leven weer kunnen oppikken.

Voor iedereen tussen 20 en 65 is werken een belangrijk deel van het dagelijks leven. Zo ook voor vrouwen na borstkanker. Al is het voor deze groep niet altijd even gemakkelijk om opnieuw aan de slag te gaan in een gelijkaardige functie of met een gelijkaardige belasting als voordien.

Op basis van deze probleemstelling ontwikkelde Huget Désiron, van de eenheid Omgeving en Gezondheid KU Leuven, een ergotherapeutische interventie waarbij de ergotherapeut tussenkomt om zowel de noden van de patiënt als knelpunten bij de werkgever in kaart te brengen. Een dergelijke interventie ondersteunt de patiënte om weer aan het werk te gaan, waardoor ook haar levenskwaliteit verhoogt. Dit is uniek in België en de ons omringende landen.

Huget Désiron deed voor haar onderzoek diepte-interviews met ervaren ergotherapeuten en deskundigen in de onco-revalidatie. Hun inzichten en verwachtingen boden een mooi overzicht van de reeds beschikbare ondersteuning en pijnpunten in de Belgische gezondheidszorg bij de werkhervatting van borstkankerpatiënten.

Désiron legde dit overzicht naast de noden die ze te horen kreeg van patiënten. Daarenboven bracht ze ook in kaart welke actoren best allemaal betrokken worden bij de ondersteuning van borstkankerpatiënten bij werkhervatting. Op basis van al deze informatie ontwikkelde ze een ergotherapeutische interventie.

Meer informatie

Lees het KU Leuven nieuwsbericht