Biologische geneesmiddelen kunnen veel gerichter dan chemotherapie de kankercellen blokkeren, zonder ernstige nevenwerkingen.
Biologische geneesmiddelen kunnen veel gerichter dan chemotherapie de kankercellen blokkeren, zonder ernstige nevenwerkingen.

Dankzij meer inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van borstkanker kan de ziekte tegenwoordig gerichter worden aangepakt. Nieuwe geneesmiddelen werken doelgericht en veroorzaken minder nevenwerkingen.

Niet 1 ziekte

'Borstkanker' is niet één ziekte, maar een verzameling van verschillende kankers, elk met hun eigen gedrag. Door te bepalen om welk type borstkanker het gaat, kan er gericht worden behandeld, met minder nevenwerkingen.

Verschillende types

Borstkankers kunnen in verschillende groepen worden onderverdeeld. Een belangrijk onderscheid is dat tussen hormoongevoelige en hormoonongevoelige borstkankers.

Hormoongevoelig borstkankers worden tegenwoordig bijna standaard behandeld met antihormoontherapie. Die geeft goede resultaten, met minder nevenwerkingen dan chemotherapie.

Gericht behandelen

Naast chemo- en hormoontherapie worden steeds vaker doelgerichte 'biologische' geneesmiddelen ingezet. Deze kunnen veel gerichter dan chemotherapie de kankercellen blokkeren.

Biologische geneesmiddelen zijn dus effeciënt en geven veel minder nevenwerkingen dan chemotherapie. Bij hormoongevoelige borstkankers leidt een combinatie van biologische geneesmiddelen met antihormoonbehandeling ook tot een langere ziektecontrole. 

HER2-eiwit 

Zo'n twintig jaar geleden ontdekten wetenschappers dat 1 op 8 borstkankers wordt veroorzaakt door het HER2-eiwit. Dit eiwit is massaal aanwezig in het celmembraan en stimuleert celdeling en borstkankergroei.

Vooral bij deze groep borstkankers zijn er de laatste jaren doorbraken op vlak van geneesmiddelen. Kankercellen kunnen vaak worden uitgeschakeld zonder veel nevenwerkingen. 

Meer info