Hoe vervangt u de redonpot?

De redonpot vangt het wondvocht op

Tijdens de operatie wordt er bij de patiënt een wonddrain ingebracht. Dat is een dun slangetje dat in het wondgebied ligt. Deze drain wordt aangesloten op een plastic redonpot die het wondvocht opvangt.

Doordat deze redonpot vacuüm of luchtledig is, zuigt hij via de drain het overtollig wondvocht uit de wonde. En zo kan de wonde binnenin goed genezen.

Wanneer de redonpot halfvol is en nog meer dan 100 ml per dag draineert, moet hij om de 24 uur vervangen worden door een nieuwe. Dat gebeurt normaal door de thuisverpleegkundige.

Er zijn twee situaties waarbij een patiënt zelf de pot moet vervangen.

 • Als de pot bijna vol is en de thuisverpleegkundige niet meer langs komt.
 • Als er een probleem is met het vacuüm of de zuigkracht van de pot.

Problemen vacuüm

Het is dus belangrijk om regelmatig de zuigkracht van de redonpot te controleren door de harmonica te observeren.

Als de harmonica volledig is samengedrukt, dan is de zuigkracht optimaal.

Als de harmonica volledig omhoog staat is er géén zuigkracht meer. In dit geval kunt u de redonpot niet langer gebruiken en moet u hem vervangen. Anders loopt u het risico dat de wonddrain verstopt en het vocht niet meer weg kan.

Probeer nooit zelf de harmonica naar beneden te duwen, want zo krijgt u géén nieuwe zuigkracht.

Het is belangrijk dat er altijd een nieuwe redonpot wordt gebruikt. U mag nooit een pot leegmaken en hergebruiken.

Instructies

Deze instructiefilm toont hoe u de redonpot, die het wondvocht uit de borstwonde opvangt, moet vervangen.

Probeer zo hygiënisch mogelijk te werken

 1. Was uw handen. Beter nog is om uw handen te ontsmetten.
 2. Sluit de leiding af door de twee klemmetjes toe te schuiven. (toe = kleinste opening van de klem) Eén klem bevindt zich op het verbindings-stuk aan de pot en één aan de leiding.
 3. Ontkoppel de redonpot door het verbindingsstuk tussen de twee klemmen los te draaien.
 4. Open de verpakking van de nieuwe redonpot en houd het verbindingsstuk steriel.
 5. Koppel de nieuwe redonpot aan.
 6. Schuif de twee klemmen terug open. Controleer de afloop.
 7. Controleer de zuigkracht:
 8. Als de harmonica zoals bij pot A volledig open staat, is er geen zuigkracht. In dat geval kunt u de pot niet langer gebruiken.
 9. Als de harmonica zoals bij pot B is samengedrukt, is er wel zuigkracht. Dit is de juiste stand.
 10. Probeer nooit zelf de harmonica naar beneden te duwen - zo bekom je géén nieuw vacuüm. De zuigkracht controleren doet u best op regelmatige tijdstippen.
 11. Sluit de oude redonpot af door het klemmetje dicht te schuiven. Doe de pot weg met het huisvuil.

Afspraken

Raadpleging wondzorg
 • +32 16 34 66 60 - tijdens de kantooruren

 • Maandag 8:00-10:00 uur

 • Dinsdag 8:00-16:00 uur

 • Donderdag 8:00-11:00 uur

 • Vrijdag 8:00-10:00 uur

 • +32 16 34 63 10 - na de kantooruren

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020