Onderzoek aanvragen

Voorwaarden

Een bepaling van een mitochondriaal DNA-profiel van honden gebeurt enkel in opdracht van een magistraat.

Situaties

Aangezien hondenharen meestal een telogene wortel (spontaan uitgevallen haren zonder nucleair DNA) hebben, kan men enkel via mitochondriaal DNA-onderzoek een mogelijke identificatie uitvoeren.

Het mitochondriaal DNA kunnen we bovendien ook gebruiken om vast te stellen of bloed- of speekselsporen afkomstig zijn van een hond. Dit kan verklaringen van getuigen bevestigen of weerleggen.

Voorbeelden zijn:

  • Bijtsporen van honden bij een slachtoffer.
  • Hondenharen teruggevonden op kledij van een betrokken persoon.
  • Bloedsporen in een voertuig of op overtuigingsstukken.

Verloop

Het onderzoek omvat de volgende stappen:

  1. DNA-isolatie van biologische sporen op overtuigingsstukken of referentiestalen.
  2. Opstellen van een mitochondriaal DNA-profiel.
  3. Interpretatie van de verkregen DNA-profielen, inclusief vergelijking met referentiestalen van gekende honden.
  4. Vergelijking met een database van 200 honden voor de berekening van de frequentie van voorkomen.

Beperkingen

  • Het ras van de hond kan op basis van het uitgevoerde DNA-onderzoek niet worden vastgesteld.
  • Het discriminerend vermogen van mitochondriale DNA-profielen van honden is lager dan dat van mensen.

Resultaat

De resultaten van dit onderzoek maken deel uit van het schriftelijk deskundigenverslag voor het opstellen van een mitochondriaal DNA-profiel voor honden.

Onderzoek aanvragen