Maria-Tenhemelopneming

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming, in de volksmond beter gekend als Maria Hemelvaart. De Kerk gelooft dat Maria in de hemel is opgenomen met lichaam en ziel, d.w.z. met heel haar persoonlijkheid. Maar wat betekent dat?

Niemand was zo nauw verbonden met Jezus, de Christus, als zijn moeder Maria. Niet enkel naar het lichaam, waaruit hij geboren werd, maar ook en vooral omdat zij hem gevolgd is tot onder het kruis. Daarom is het niet verwonderlijk dat reeds in de vroege kerk de overtuiging ontstond dat Maria als eerste mocht delen in de kracht van Jezus’ verrijzenis. Zoals Jezus werd zij ten hemel opgenomen.

De tenhemelopneming van Maria betekent niet dat zij naar een verre ruimte is afgereisd - ook al stellen we ons de hemel vaak voor als een plaats in de hoogte. De hemel is echter geen ruimte die ligt voorbij de grenzen van het universum, maar veeleer een dimensie die wij met onze aardse zintuigen niet kunnen waarnemen. Het is de wereld van God. Men mag dus de tenhemelopneming van Maria niet zien als een scheiding. Integendeel, juist doordat zij ten hemel is opgevaren is zij ook dieper in het hart van de wereld binnengedrongen.

Wanneer wij Maria aanspreken en zeggen 'Wees gegroet, Maria', spreken we niet in een leegte. Maria is heel dichtbij, altijd. Het kan ons een bijzondere vreugde verschaffen te ontdekken dat de tenhemelopneming van Maria, die haar ver van ons scheen te verwijderen, haar in feite dichter bij ons heeft gebracht. Juist door haar tenhemelopneming staat zij midden in ons leven.

Rond het jaar 600 werd reeds een feest van de Tenhemelopneming van Maria gevierd, zowel in de Kerk van het Oosten als van het Westen. Dat heette toen nog ‘de ontslaping van Maria’. Het was op deze lange traditie dat paus Pius XII zich in 1950 stoelde om de inhoud van dit feest tot dogma te verheffen.

Wees gegroet, Maria,
moeder van de Heer,
leer mij luisteren
als God tot mij spreekt,
en geloven dat Hij, ook voor mij
een goede boodschap heeft.

Wees gegroet, Maria,
moeder van de Heer,
help mij doen dat wondere
dat God mij vraagt,
en vertrouwen dat zijn liefde alles ten goede keert.

Wees gegroet, Maria,
laat mij niet alleen, als pijn en kwaad
mijn hart en leven breekt,
en vertel mij dan van Jezus,
uw Zoon en onze Heer.

E. Laridon

Maria,
over de gehele wereld
roepen mensen u aan.
In alle talen wordt u
vereerd en bezongen.
Men heeft u in duizendvoudige namen geprezen,
maar of men u
ivoren toren noemt of gulden huis,
voor alles bent u de moeder.
Moeder Maria, geef mij, geef ons,
de kracht u te zien als diegene
bij wie we veilig zijn,
gij onze steun en toeverlaat
nu en altijd. Amen.

Maria,
wees gegroet.
Beeldige vrouw,
de Heer is met U.
Gij, de vreugdebode van nieuw
en anders Leven,
wek ook in ons de blijdschap op.
Gij, steun van velen,
wees bij allen die nu nood hebben
aan uw biddende aanwezigheid.
Gij, vrouw bij de Heer,
wees bij ons,
neem onze bede aan
en breng haar bij God.

Laatste aanpassing: 12 augustus 2022