Actieve studies

Voor volgende studies is deelname nog mogelijk.

Multicentrische fase 2 veiligheidsstudie en effectiviteit-voorstudie van 2 doseringsregimes van HepaStem bij patiënten met Acuut-op-chronisch leverfalen
 • 18 – 70 jaar
 • Acute decompensatie
 • Bilirubine ? 6mg/dl 
 • INR ? 1.2 en < 2 
 • IV infuus met:
  • Cohorte 2a: 1 x HepaStem 0.5x106 cellen/kg lichaamsgewicht
  • Cohorte 2b: 2 x HepaStem 0.5x106 cellen/kg lichaamsgewicht (1 week tussen)

  Neem contact op met natalie.vandenende@uzleuven.be.

   

  A multi-center randomized controlled study of Primary preventiOn of esophageal vaRiceal bleeding in cirrhotic patients Treated with HVPG-guided therapy Or Standard heart rate-guided therapy (PORTHOS trial)

  • Levercirrose met grote oesophagale (> 5 mm) varices
  • ? 18 jaar
  • Niet toegelaten: contra-indicatie voor betablokkers, varicesbloeding in het verleden
  • Randomisatie:
   • HVPG-groep: Propranolol 20mg 2x/d + HVPG meting op baseline en week 4
   • Controle-groep: Propranolol 20mg 2x/d

  Neem contact op met natalie.vandenende@uzleuven.be.

   

  Recent afgesloten studies

  Aan volgende studies kunnen geen nieuwe patiënten meer deelnemen.

  Een gerandomiseerde, globale, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met parallelgroepen om de doeltreffendheid en veiligheid te evalueren van eenmaal daagse orale inname van avatrombopag voor de behandeling van volwassenen met trombocytopenie geassocieerd met leverziekte voorafgaand aan een electieve ingreep (ADAPT studie)
  • Levercirrose
  • > 18 jaar
  • Bloedplaatjes <50 × 109/l
  • 10-13 dagen voorafgaand aan geplande electieve ingreep
  • Niet toegelaten: antibiotica < 7 dagen voor screening
  • Dubbelblinde fase met randomisatie:
   • 40 of 60mg avatrombopag op dag 1 tot 5
   • Placebo op dag 1 tot 5
  Een multicentrische, gerandomiseerde fase 2B-studie om de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van OCR-002 (ornithinefenylacetaat) te evalueren bij gehospitaliseerde patiënten met cirrose en geassocieerde hyperammonemie met een episode van hepatische encefalopathie (STOP-HE studie)
  • Levercirrose met hepatische encefalopathie
  • 18–75 jaar met HE opgenomen in het ziekenhuis
  • Veneuze ammoniak ? 1,3 x ULN
  • Acute HE-episode stadium ? 2 op screening EN baseline
  • Standaardbehandeling met lactulose is toegestaan
  • IV infuus gedurende 5 dagen met randomisatie:
   • OCR-002 10-20g/24u
   • Placebo
  Albumin administration in the prevention of hepatorenal syndrome and death in patients with cirrhosis, bacterial infections other than spontaneous bacterial peritonitis and high risk of hospital mortality (INFECIR-2 study)
  • Gevorderde levercirrose (creat ? 1.2 mg/dl, natr ? 130 mEq/l en/of bili ? 4 mg/dl)
  • Systemische ontsteking
  • Tekenen van bacteriële infecties (urineweginfectie, longontsteking, huid/zacht weefsel infectie, acute cholangitis of vermoedelijke bacteriële infectie)
  • 18 – 79 jaar
  • Niet toegelaten: spontane bacteriële peritonitis, > 48u na diagnose van infectie
  • Randomisatie:
   • Standaard medische therapie (antibiotica)
   • Standaard medische therapie plus IV albumine (albumine groep)
  Een pilotstudie ter evaluatie van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van obeticholzuur (INT-747) voor de behandeling van portale hypertensie (PESTO)
  • Portale hypertensie
  • 18 – 70 jaar
  • Hepatische veneuze drukgradiënt (HVPG) ? 12 mmHg
  • Duur therapie: 7 dagen (10mg, 25mg of ? 50mg obeticholzuur)
  • Niet toegelaten: Child-Pugh > 12