Klinische studies levertransplantatie

Vragen en meer info

Hepatologie klinische studies

Actieve studies

DHOPE studie

In deze studie vergelijken we koude bewaring van de lever op ijs met een korte periode van koude machine perfusie van de lever waaraan zuurstof wordt toegevoegd. We werken hiervoor samen met transplantatiecentrum in Groningen.

Meer informatie:

 • Registratienummer studie: NCT02584283
 • Onderzoeker: prof. dr. Diethard Monbaliu

Prospectieve gerandomiseerde markergebaseerde studie om het klinisch nut en de veiligheid te beoordelen van biomarker-geleide stopzetting van immunosuppressieve medicatie na levertransplantatie (LIFT studie)

 • Levertransplantatie
 • > 18 jaar
 • > 3 jaar post-transplant (≥ 50 jaar) OF > 6 jaar post-transplant (18-49 jaar)
 • Randomisatie:
  • Niet-biomarker geleide afbouw IS
  • Biomarker geleide afbouw IS

Neem contact op met natalie.vandenende@uzleuven.be.

PROTON studie

Deze studie kijkt na of het toedienen van PPSB (dit is een prothrombinecomplex dat de bloedstolling verbetert) het risico op bloeding tijdens een levertransplantatie kan verminderen in vergelijking met een placebo.

We werken hiervoor samen met het transplantatiecentrum in Groningen.

Meer informatie

 • Registratienummer studie: EudraCT 2011-005650-54
 • Onderzoeker: prof. dr. Jacques Pirenne

CAPITL studie

Deze studie kijkt na of het toedienen van een combinatie van medicijnen de ischemie-reperfusie schade die de lever oploopt kan verminderen in vergelijking met een placebo.

Meer informatie

 • Registratienummer studie: NCT02251041
  • Het eerste deel van deze studie werd al afgewerkt (NCT01886443)
 • Onderzoeker: prof. dr. Diethard Monbaliu

Recent afgesloten studies

Aan volgende studies kunnen geen nieuwe patiënten meer deelnemen.

COPE-NMP studie

In deze studie vergelijken we koude bewaring van de lever op ijs met warme machine perfusie.

We werken hiervoor samen met transplantatiecentra in Oxford, Cambridge, Birmingham, Londen (Kings College en University College), Essen, Barcelona.

Meer informatie

 • Registratienummer studie: ISRCTN39731134
 • Onderzoekers:
  • Prof. dr. Ina Jochmans
  • Prof. dr. Diethard Monbaliu
  • Prof. dr. Jacques Pirenne
 • Website Consortium for Organ Preservation in Europe

De OrganOx Metra, het toestel dat gebruikt wordt in de NMP studie.
Bron: OrganOx

KILT studie

Levertransplantatie kan acuut nierfalen uitlokken. In deze studie zoeken we naar bloedmerkers voor nierschade tijdens levertransplantatie en naar uitlokkende factoren.

Meer informatie

 • Registratienummer studie: NCT01333319
 • Onderzoeker: prof. dr. Ina Jochmans

Een multicenter, gerandomiseerde, klinische open-labelstudie met drie groepen welke de nierfunctie na een levertransplantatie vergelijkt bij patiënten die een immunosuppressief regime volgen met Advagraf® (onmiddellijk of met vertraging na transplantatie) en MMF met of zonder een monoclonaal antilichaam anti-IL2R (Basiliximab)

 • Levertransplantatie
 • > 18 jaar
 • Randomisatie:
  • Advagraf + MMF + Corticosteroide
  • Advagraf + MMF + Basiliximab + Corticosteroïde
  • Advagraf (uitgestelde start) + MMF + Basiliximab + Corticosteroïde

Een 24 maanden durende multi-centrische, open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde studie naar de werkzaamheid en de veiligheid van concentratie-gecontroleerde Everolimus ter eliminatie of reductie van Tacrolimus vergeleken met Tacrolimus in de novo (nieuwe) levertransplant ontvangers

 • Levertransplantatie
 • 18 - 70 jaar
 • Randomisatie:
  • Everolimus + Prograft® (tot maand 4, dan stopgezet) + corticosteroïden
  • Everolimus + Prograft® (lage dosering) + corticosteroïden
  • Prograft® + corticosteroïden
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020