Klinische studies hepatocellulair carcinoom (HCC)

Vragen en meer info

Hepatologie klinische studies

Actieve studies

Voor volgende studies is deelname nog mogelijk.

Een gerandomiseerde fase II studie naar de werkzaamheid van stereotactische radiotherapie versus chemo-embolisatie in patiënten met leverkanker (TRENDY studie)
 • HCC: 1ste lijnstherapie
 • Randomisatie:
  • TACE-DEB
  • SBRT

Neem contact op met natalie.vandenende@uzleuven.be.

Lopende studies

Voor deze studies is geen inclusie meer mogelijk.

Fase 3, multicentrisch, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met als doel de evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van het behandelen van patiënten met gelocaliseerd, niet-resecteerbaar hepatocellulair carcinoom met conventionele transarteriële chemo-embolisatie (cTACE) of transarteriële chemo-embolisatie met HepaSphere/QuadraSphere.
 • HCC: 1ste lijnstherapie
 • Randomisatie:
  • TACE klassiek
  • TACE met HepaSphere

Recent afgesloten studies

Voor volgende studies is deelname niet meer mogelijk.

Een gerandomiseerde, dubbelblinde fase 3-studie naar Tivantinib (ARQ 197) bij patiënten met diagnostisch-hoog MET inoperabel hepatocellulair carcinoom (HCC) die behandeld zijn met één eerdere systemische therapie
 • HCC: 2de lijnstherapie na Nexavar
 • Randomisatie:
  • Tivantinib
  • Placebo
Evaluatie van Sorafenib gecombineerd met lokale microtherapie geleid door met Gd-EOB-DTPA contrastmiddel versterkte MRI bij patiënten met niet-opereerbaar hepatocellulair carcinoom (SORAMIC studie)
 • HCC: 1ste lijnstherapie
 • Randomisatie:
  • Nexavar
  • Nexavar + SIRS
Een gerandomiseerde, multicentrische, fase III-studie naar nivolumab versus sorafenib als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met gevorderd hepatocellulair carcinoom (CA209-459)
 • HCC: 1ste lijnstherapie
 • Randomisatie:
  • Nivolumab
  • Sorafenib
Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie van ramucirumab en beste ondersteunende zorg (BSC) versus placebo en BSC als tweedelijnsbehandeling bij patiënten met hepatocellulair carcinoom en verhoogde baseline alfafoetoproteïne (AFP) na eerstelijnstherapie met sorafenib (IAT-MC-JVDE)
 • HCC: 2de lijnstherapie na Nexavar
 • Randomisatie:
  • Ramucirumab
  • Placebo
Een prospectieve, éénarmige, multicentrische, ongecontroleerde, open-label Fase II studie met Refametinib (BAY 86-9766) in combinatie met Sorafenib als eerste lijnsbehandeling bij patiënten met een RAS mutant Hepatocellulair Carcinoom (16728)
 • Screening HCC voor RAS mutatie (komt voor in 5%)
 • Indien RAS mutatie komt patiënt mogelijk in aanmerking voor behandeling met Refametinib en Sorafenib
Een open-label, multicentrische, gerandomiseerde, fase Ib/II-studie van E7050 in combinatie met sorafenib versus sorafenib alleen als eerstelijnstherapie bij patiënten met hepatocellulair carcinoom
 • HCC: 1ste lijnstherapie
 • Randomisatie:
  • E7050 + Nexavar
  • Nexavar
Een prospectieve, éénarmige, multicentrische, ongecontroleerde, open-label Fase II studie met Refametinib (BAY 86-9766) bij patiënten met een RAS mutant Hepatocellulair Carcinoom (16553)
 • Screening HCC voor RAS mutatie (komt voor in 5%)
 • Indien RAS mutatie komt patiënt potentieel in aanmerking voor behandeling met Refametinib
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020