Klinische studies hepatitis C

Vragen en meer info

Hepatologie klinische studies

Lopende studies

Voor deze studies is geen inclusie meer mogelijk.

Een opvolgstudie om de resistentie en duurzaamheid van de respons te beoordelen op behandeling met AbbVie Direct-Actief Antiviraal middel (DAA) (ABT-493 en/of ABT-530) bij patiënten die deelgenomen hebben aan fase 2 of 3 klinische studies voor de behandeling van chronische infectie met hepatitis C-virus (M13-576)
 • Deelname aan eerdere AbbVie studie met minstens één dosis ABT-493 en/of ABT-530
 • Long-term follow-up gedurende 3 jaar
  Een open-label, multicentrische studie om de langetermijnresultaten met ABT-450/ritonavir/ABT-267 (ABT-450/r/ABT-267) en ABT-333 met of zonder ribavirine (RBV) te evalueren bij volwassenen met chronische hepatitis C-virus (HCV)-infectie van genotype 1 (M14-423; TOPAZ-I)

  Criteria

  • Hepatitis C
  • Genotype 1a en 1b
  • Niet eerder behandeld of al behandeld met INF-therapie
  • Ouder dan 18 jaar
  • Met of zonder gecompenseerde cirrose
  • Leverbiopsie < 2 jaar of Fibroscan tijdens screening
  • Vrouwen van vruchtbare leeftijd: dubbele barrière

  Praktisch

  ABT-450/r/ABT-267 + ABT-333 +/- RBV: 12 of 24 weken

  Recent afgesloten studies

  Aan volgende studies kunnen geen nieuwe patiënten meer deelnemen.

  Aantonen van de werkzaamheid en het gebruik van Glecaprevir in combinatie met Pibrentasvir in de klinische praktijk bij patiënten met Chronische Hepatitis C genotypes 1 tot 6 (P16-867)
  • Alle genotypes
  • Niet eerder behandeld of al behandeld met INF + RBV +/- SOF of SOF + RBV
  • > 18 jaar
  • Maviret in de dagelijkse praktijk (na terugbetaling)
  Een multicentrische, gerandomiseerde, open-label, fase 2b-studie om de doeltreffendheid, de veiligheid en de farmacokinetiek te onderzoeken van verschillende behandelingsschema's met AL-335, odalasvir en simeprevir bij behandelingsnaïeve en behandelingservaren patiënten met chronische hepatitis C-virusinfectie, genotype 1, 2, 4, 5 en 6 zonder cirrose. OMEGA-1)
  • Genotype 1, 2, 4, 5 of 6
  • Niet eerder behandeld of al behandeld met INF-therapie
  • 18 – 70 jaar
  • Niet-cirrose (alle genotypes): fibroscan ≤ 12.5 kPa (<6 maanden) of leverbiopsie ≤ F3 (<6 maanden)
  • Randomisatie:
   • AL-335 + ODV + SMV: 6 weken
   • AL-335 + ODV + SMV: 8 weken
  Aantonen van de werkzaamheid van Paritaprevir/r – Ombitasvir, ± Dasabuvir, ± Ribavirine bij patiënten met Chronische Hepatitis C in de dagelijkse praktijk. Een observationele studie in België (P15-650)
  • Hepatitis C
  • Genotype 1 of 4
  • Niet eerder behandeld of al behandeld met INF-therapie
  • > 18 jaar
  • Onder behandeling met AbbVie combinatie (met terugbetaling)
  A Multicenter, Open-Label Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Glecaprevir (GLE)/Pibrentasvir (PIB) in Adults with Chronic Hepatitis C Virus (HCV) Genotype 5 or 6 Infection (M16-126)
  • Genotype 5 of 6
  • Niet eerder behandeld of al behandeld met INF of SOF-therapie
  • > 18 jaar
  • GLE/PIB: 8 (niet-cirrose) of 12 (cirrose) weken
  Een gerandomiseerde, open-label, multicentrische studie ter evaluatie van de doeltreffendheid en veiligheid van ABT-493/ABT-530 bij volwassenen met genotype 1 chronische hepatitis C virus infectie (M13-590; ENDURANCE-1)
  • Hepatitis C
  • Genotype 1a of 1b
  • Niet eerder behandeld of al behandeld met INF-therapie
  • > 18 jaar
  • Leverbiopsie ≤ F3 (<24 maanden) of Fibroscan < 12.5 kPa (<6 maanden) of Fibrotest ≤ 0.48 EN APRI < 1
  • ABT-493/ABT-530: 8 of 12 weken
  Een gerandomiseerde, dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde, multicentrische studie ter evaluatie van de doeltreffendheid en veiligheid van ABT-493/ABT-530 bij volwassenen met chronische hepatitis C virus genotype 2 infectie (M15-464; ENDURANCE-2)
  • Hepatitis C
  • Genotype 2
  • Niet eerder behandeld of al behandeld met INF of SOF-therapie
  • > 18 jaar
  • Leverbiopsie ≤ F3 (<24 maanden) of Fibroscan < 12.5 kPa (<6 maanden) of Fibrotest ≤ 0.48 EN APRI < 1
  • ABT-493/ABT-530: 12 weken
  Een één-armige, open-label studie ter evaluatie van de doeltreffendheid en veiligheid van ABT-493/ABT-530 bij volwassenen met chronische hepatitis C virus genotype 4, 5 of 6 infectie (M13-583; ENDURANCE-4)
  • Hepatitis C
  • Genotype 4, 5 of 6
  • Niet eerder behandeld of al behandeld met INF of SOF-therapie
  • > 18 jaar
  • Leverbiopsie > F3 of Fibroscan ≥ 14.6 kPa of Fibrotest ≥ 0.75 EN APRI > 2
  • ABT-493/ABT-530: 12 weken
  Een éénarmige, open-label studie ter evaluatie van de doeltreffendheid en veiligheid van ABT-493/ABT-530 bij volwassenen met een genotype 1, 2, 4, 5 of 6 chronische hepatitis C virus infectie en gecompenseerde cirrose (M14-172; EXPEDITION-1)
  • Hepatitis C
  • Genotype 1, 2, 4, 5 of 6
  • Niet eerder behandeld of al behandeld met INF of SOF-therapie
  • > 18 jaar
  • Leverbiopsie ≤ F3 (<24 maanden) of Fibroscan < 12.5 kPa (<6 maanden) of Fibrotest ≤ 0.48 EN APRI < 1
  • ABT-493/ABT-530: 12 weken
  Vergelijkende beoordeling van het gebruik van antivirale behandelingen bij hepatitis C en de effectiviteit van Daclatasvir-bevattende behandelregimes in gangbare klinische zorg in Europa (AI444-259; CMPASS-EU)
  • Hepatitis C
  • Alle genotypes
  • Niet eerder behandeld of al behandeld met INF-therapie
  • > 18 jaar
  • Onder behandeling met Daclatasvir combinatie (met terugbetaling)
  Laatste aanpassing: 13 oktober 2020