Klinische studies auto-immune hepatitis (AIH)

Vragen en meer info

Hepatologie klinische studies

Actieve studies

Voor volgende studies is deelname nog mogelijk.

Een tweedelige gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische dosisbepalende en bevestigende studie ter beoordeling van de veiligheid en doeltreffendheid van VAY736 bij patiënten met auto-immune hepatitis (AIH) die onvolledige respons hebben op of die intolerant zijn voor de standaardbehandeling (CVAY736B2201).
 • 18 – 75 jaar
 • Leverbiopsie < 6 maanden
 • Onvolledige respons op OF intolerantie voor standaardbehandeling
 • ALT ≥ 1.5 x ULN
 • Dubbelblinde fase gedurende 52 weken met randomisatie:
  • VAY736 5 mg SC/4 weken
  • VAY736 50 mg SC/4 weken
  • VAY736 300 mg SC/4 weken
  • Placebo (24W), nadien VAY736 150 mg SC/4 weken (28W)

Neem contact op met natalie.vandenende@uzleuven.be.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020