Klinische studies alcoholische hepatitis

Overzicht van klinische studies over alcoholische hepatitis

Vragen en meer info

Hepatologie klinische studies

Actieve studies

Voor volgende studies is deelname nog mogelijk.

Evaluatie van de doeltreffendheid van corticosteroïden bij de behandeling van alcoholhepatitis in vroegtijdige spontane verbetering (CORTISAVE).
 • > 18 jaar
 • Alcoholische hepatitis (geelzucht, bilirubine > 5 mg/dL, alcoholmisbruik in verleden > 40g/dag)
 • Spontane verbetering tussen opname en dag 5-10 (daling bilirubine > 10%)
 • mDF ≥ 32
 • Dubbelblinde fase gedurende 28 dagen met randomisatie:
  • Methylprednisolone 32 mg/dag
  • Placebo

Neem contact op met natalie.vandenende@uzleuven.be.

Recent afgesloten studies

Een fase 2, dubbelblinde, gerandomiseerde studie die de veiligheid, verdraagbaarheid en doeltreffendheid evalueert van GS-4997 in combinatie met prednisolon versus enkel prednisolon bij proefpersonen met ernstige alcoholische hepatitis (GS-US-416-2124).
 • 18 – 70 jaar
 • Ernstige alcoholische hepatitis (alcoholmisbruik < 3 maanden, AST ≥ 50 U/L, AST/ALT ratio ≥ 1.5, geelzucht, mDF ≥ 32)
 • Dubbelblinde fase gedurende 28 dagen met randomisatie:
  • GS-4997 18 mg + prednisolone 40 mg/dag
  • Placebo + prednisolone 40mg/dag

Neem contact op met natalie.vandenende@uzleuven.be.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020