Wie komt in aanmerking voor een LVAD?

Een multidisciplinair VAD-team evalueert of u baat heeft bij een LVAD-implantatie. Op basis van internationale criteria wordt de indicatie en prognose beoordeeld. Factoren zoals de aard en ernst van uw hartfalen, uw medische voorgeschiedenis, psychosociale factoren en omkadering, technische haalbaarheid van de operatie, … worden hierbij zorgvuldig afgewogen.

Een LVAD-implantatie kan aanbevolen worden:

  • in afwachting van een harttransplantatie (bridge to transplant) of als het nog onduidelijk is of een harttransplantatie mogelijk is (bridge to decision).
  • als permanente behandeling in het geval een patiënt niet in aanmerking komt voor een harttransplantatie (destination therapy).

In zeldzame gevallen (2%) kan een verzwakt hart met behulp van een LVAD zijn functie nog herstellen (bridge to recovery). In de meeste gevallen is ernstig hartfalen echter een onomkeerbare aandoening.

Contact

Laatste aanpassing: 23 augustus 2023