Opdracht

 • Onderhouden en uitbreiden van de al geïntroduceerde principes van goede basiszorg op de diverse campussen: handhygiëne, wondzorg,...  
 • Verder uitwerken van de in overleg met de lokale partners vastgelegde onderwerpen: pijnbeleid, verbeteren van de peri-operatieve zorg in Shisong,..
 • Organiseren van een symposium samen met de locale partners 
 • Ondersteunen en verder uitbouwen van de lokale AFAM (African First Aid Manual) cursus in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen. 
 • Omkadering en ondersteuning van de lokale stagebegeleiders van de studenten geneeskunde (KULeuven), vroedkunde en verpleegkunde (UCLL)

Profiel

 • Enerzijds een grote zelfstandigheid en zin voor initiatief hebben maar anderzijds steeds willen werken in overleg en samen met de lokale partners. 
 • Inlevingsvermogen in de context van een ontwikkelingsland
 • Bereid zijn te werken binnen de visie van LUMOS. 
 • Engels verstaan en kunnen spreken, bereid zijn om (samen met de lokale partners) een presentatie te geven. 
 • Bereid zijn deel te nemen aan een aantal voorbereidende vergaderingen en de missiedoelstellingen uit te schrijven in het Engels in samenspraak met de lokale partner. 
 • Bereid zijn een schriftelijk verslag van de missie te voorzien en de continuïteit naar volgende missies verzekeren. 
 • U bent niet op zoek naar een éénmalige ervaring in een ontwikkelingsland maar bent bereid u ook op lange termijn in te zetten voor de activiteiten en missies van de werkgroep.
 • Beschikbaar van 5 tot 20 november 2016 voor een eerste missie naar Kameroen.

Interesse of meer weten

Gelieve prof. dr. An Sermon (werkgroep voorzitter) te contacteren.

Lees meer over ons project in Kameroen.