LUMOS

Lumos

LUMOS, wat staat voor Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit, is een organisatie van UZ Leuven die de medische ontwikkelingssamenwerking coördineert.  Om haar doelstellingen te realiseren, werkt ze samen met de groep Biomedische wetenschappen van de KU Leuven en het departement Gezondheidszorg en Technologie van de KH Leuven.

LUMOS mobiliseert ontwikkelingsrelevante academische, klinische en organisatorische expertise van deskundige medewerkers die zich op volledig vrijwillige basis engageren.

Het doel is te werken aan duurzame ontplooiing van gezondheidszorg in landen in ontwikkeling. Dat gebeurt door gerichte overdracht en opbouw van kennis en vaardigheden in een samenwerking die niet gevat zit in een eenrichtingsverkeer, maar zich kenmerkt door wisselwerking.

Lees meer over LUMOS.

Overzicht van projecten van LUMOS in Afrika

Naast deze projecten, steunt LUMOS jaarlijks ook kleinere projecten in andere landen of regio's.

Zelf een project indienen? 

Steun ons

LUMOS werkt aan duurzame medische ontwikkeling in enkele van de armste regio's in Afrika. Help ons om onze projecten te blijven realiseren. 

Vragen?

Neem contact met ons op.