Patiënten met zeldzame systeemziekten kunnen terecht in LeUZis
Patiënten met zeldzame systeemziekten kunnen terecht in LeUZis

Sommige aandoeningen zijn zo zeldzaam dat het soms lang duurt voordat een juiste diagnose mogelijk is en dus een adequate behandeling kan worden opgestart. Zeker bij systeemziekten, die tegelijk meerdere organen aantasten, is een diagnose dikwijls extra moeilijk vanwege de diffuse, soms tegenstrijdige symptomen. Daarom heeft UZ Leuven in 2013 LeUZis opgericht, het Leuvense expertisecentrum voor ultrazeldzame inflammatoire systeemziekten.

Gebundelde expertise

In LeUZis wordt de expertise van de diensten algemene inwendige geneeskunde en reumatologie gebundeld en is er nauwe samenwerking met de diensten nefrologie, pneumologie, dermatologie en kindergeneeskunde.
Zowel individuele patiënten als doorverwijzende artsen kunnen een afspraak maken met LeUZis.

Niet altijd een zeldzame aandoening

Niet bij alle moeilijk te diagnosticeren problemen is een zeldzame aandoening in het spel. De diensten algemene inwendige geneeskunde (voor volwassenen) en algemene pediatrie (voor kinderen) zijn dan ook sowieso een geschikte toegangspoort wanneer een diagnose moeilijk blijkt. Vanuit die twee diensten wordt namelijk doorverwezen naar de teams uit de diverse domeinen zodat de patiënt snel en gecoördineerd kan worden geholpen.