Uniek Belgisch ivf-model maakt ivf betaalbaar met minder risico's voor moeder en kind.
Uniek Belgisch ivf-model maakt ivf betaalbaar met minder risico's voor moeder en kind.

Het Belgisch ivf-model is een lichtend voorbeeld in het buitenland. Ivf wordt hierdoor betaalbaar met minder risicovolle meerlingenzwangerschappen en toch evenveel succescolle zwangerschappen.

Het Belgisch ivf-model

  • Sinds 2003 worden laboratoriumkosten van 6 ivf-cycli terugbetaald aan vrouwen tot 43 jaar met Belgische ziekteverzekering.
  • Nog maximaal één embryo bij de eerste ivf-behandeling bij vrouwen tot 36 jaar.
  • Het aandeel risicovolle meerlingenzwangerschappen halveerde, van 24 naar 12 procent.
  • De kans op een baby binnen 6 cycli blijft stabiel op ongeveer 60 procent.

Uniek

In Zweden mag er sinds 2003 ook slechts één embryo teruggeplaatst worden tenzij het risico op een meerling laag is. Maar België is het enige land in Europa met een terugbetaling tot zes behandelingen.

We kunnen alleen maar hopen dat andere landen het Belgische model overnemen. Het is een kans om vruchtbaarheidsbehandeling betaalbaar te maken, met minder risico’s voor moeder en kind. Iedereen is beter af.

Meer weten