Een pijnbehandeling bestaat vaak uit verschillende stappen. Volgende behandelingen worden uitgevoerd in het LAC:

U kunt enkel na overleg met een arts van het pijncentrum een afspraak krijgen voor een of meerdere van bovenvermelde behandelingen.

Samenwerking met uw arts

Het pijncentrum neemt niet de zorg over van uw huisarts of specialist. Uw eigen arts blijft de spilfiguur in uw behandeling.

Onze taak beperkt zich tot het verlenen van advies en het uitvoeren van pijnbehandelingen tijdens korte perioden.

Na deze behandelingen volgt uw huisarts of verwijzend specialist u weer verder op.