Voorschrift nodig

Om overbodige onderzoeken te vermijden, worden alle onderzoeken steeds gepland in overleg met een arts van UZ Leuven.

Enkele weken na het uitgevoerde onderzoek ontvangen de aanvrager en de patiënt een technisch verslag van het onderzoek. Dit kan steeds in samenspraak met de medewerkers van het labo voor klinische bewegingsanalyse besproken worden.

In uitzonderlijke gevallen wordt ook een aanvraag door een externe arts aanvaard. 

Onderzoeken