Extern kwaliteitsforum

In het extern kwaliteitsforum zetelen ook patiënten zetelen. Op regelmatige basis komt het forum bijeen om over uiteenlopende onderwerpen te spreken en suggesties te doen.

Sinds 2013 is er een extern kwaliteitsforum waarin ook patiënten zetelen. Op regelmatige basis komt het forum bijeen om over uiteenlopende onderwerpen te spreken en suggesties te doen.

Praktische aangelegenheden kunnen aan bod komen, zoals de bewegwijzering in het ziekenhuis.

Daarnaast is er ook ruimte voor meer strategische onderwerpen.

Kritisch-constructieve patiënt

Essentieel is dat het forum het perspectief van de kritische patiënt aanreikt en tegelijk constructief is bij het formuleren van verbeterpunten.

Niet-patiënten

In het forum zetelen ook niet-patiënten. Concreet gaat het over personen die actief zijn in bedrijfstakken buiten de zorgsector. Op termijn zal het forum nog worden uitgebreid met huisartsen en verwijzende specialisten.

Drie keer per jaar

Het forum komt een drietal keer per jaar samen, en tussendoor worden de leden telefonisch of via mail bevraagd over specifieke onderwerpen.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020