Bevraging zorg op spoedgevallendienst

Aan de hand van een korte bevraging wil UZ Leuven een idee krijgen over hoe patiënten, hun naasten en hun familieleden de zorg op de dienst spoedgevallen ervaren.

De bevraging zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. De vragen zijn gericht aan patiënten, naasten en medewerkers van UZ Leuven. Met ‘naasten’ bedoelen we personen die dicht bij een patiënt staan en hem ondersteunen tijdens de opname. Hierbij kan gedacht worden aan familieleden en vrienden.

Naar de bevraging.

Laatste aanpassing: 19 juli 2021