Symptomen

De voornaamste kenmerken van een gebroken knie zijn:

 • Pijn ter hoogte van de knie, die vermindert als de knie wordt ondersteund.
 • Niet kunnen staan of stappen
 • Sterk beperkte bewegingen in de knie (mede door de pijn)
 • Zwelling of kraken ter hoogte van de knie
 • Blauwe plek (hematoom) ter hoogte van de knie

Oorzaak

Tibiaplateaufracturen maken ongeveer 1 à 2% uit van alle fracturen. Ze ontstaan meestal als gevolg van een hoog energetisch trauma zoals bij sport- of verkeersongevallen. 

 • Sportongevallen: varus of valgus extensietrauma
 • Verkeersongevallen: flexietrauma

posteroperatieve röntgenbeelden na een osteosynthese van een 2-pijler tibiaplate fractuur

Röntgenbeelden na een plaat-schroefosteosynthese van een 2-pijler tibiaplateaufractuur

Type breuk bepalen via classificatiemodel

Tibiaplateaufracturen worden geclassificeerd naar binnenste (mediale), buitenste (extended- laterale); achterste (posterieure) pijler of een combinatie hiervan. Dit laat toe om het letsel zo goed en efficiënt mogelijk te behandelen.

We hebben de drie-pijler classificatie onlangs verfijnd, rekening houdend met de nieuwste implantaten. Hierdoor volstaat soms een minder uitgebreide operatie voor de behandeling van extended laterale tibiaplateaufracturen.

Gebroken knie

Prognose

Onze artsen behandelen ruim 60 tibiaplateaufracturen per jaar. Hierdoor hebben we heel wat ervaring en expertise opgebouwd om deze breuken zo goed mogelijk te behandelen.

Een tibiaplateaufractuur is een ernstig letsel: bij eenvoudige breuken is de prognose doorgaans goed. Bij meer complexe breuken kan blijvend functieverlies van de knie optreden. Ook artrose kan versneld ontstaan.

Risico's en complicaties

Wondproblemen

Een ernstig gekneusde huid (zwelling, blaren, bloeduitstorting) kan tot wondproblemen lijden. Daarom kan besloten worden om de behandeling gefaseerd uit te voeren.

Het kniegewricht wordt dan eerst uitwending gestabiliseerd met een spalk of een uitwendige fixatie raamwerk. In tweede fase volgt dan de definitieve operatie.

Compartimentsyndroom

Een compartimentsyndroom, waarbij de weefseldruk in het onderbeen sterk verhoogd is, is een belangrijke complicatie van een tibiaplateaufractuur.

Bij vermoeden van een compartimentsyndroom helpen insneden in de huid aan weerszijden van het onderbeen om de verhoogde druk te doen afnemen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Lange beenspalk of kniebrace
 • Herstel van de normale anatomie en inwendige stabilisatie dmv een plaat-schroefosteosynthese of een mergpen.

 • Extern fixatieframe
 • Kinesitherapie, onmiddellijk na operatie om verstijving tegen te gaan.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

 • Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

Contact

Maak een afspraak


Specialisten