Tocilizumab in de behandeling van giant cell arteritis (NCT01791153- GIACTA studie- Roche)

Een fase 3 dubbel-blind gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie die de veiligheid en de doeltreffendheid van tocilizumab (anti-interleukine 6 monoklonaal antilichaam) in combinatie met standaardbehandeling evalueert bij patienten met giant cell arteritis 

  • Hoofdonderzoeker: prof. dr. Daniel Blockmans (dienst algemene interne geneeskunde)
  • Status: Deze studie is gesloten en volgt op dit moment de patienten in studie verder op.
  • Contactgegevens: prof. dr. Daniel Blockman

Sirukumab in de behandeling van giant cell arteritis (NCT02531633- SIRRESTA studie- GlaxoSmithKline)

Een fase 3 dubbel-blind gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie die de veiligheid en de doeltreffendheid van sirukumab (anti-interleukine 6 monoklonaal antilichaam) in combinatie met standaardbehandeling evalueert bij patienten met giant cell arteritis 

  • Hoofdonderzoeker: prof. dr. Daniel Blockmans (dienst algemene interne geneeskunde)
  • Status: Deze studie is open.
  • Contactgegevens: prof. dr. Daniel Blockmans