Het Kinderkankerfonds Leuven zamelt financiële middelen in voor de ondersteuning van bestaande projecten of de organisatie van nieuwe projecten die de levenskwaliteit van kinderen met kanker en hun familie bevorderen en optimaliseren.

Onze specifieke projecten zijn:

Muziektherapie

Onder begeleiding van een professionele muziektherapeute kunnen kinderen met kanker hun waaier van emoties uiten in muziek.

Lees meer ...

 muziektherapie piano

Kanjerketting

Kinderen met kanker krijgen doorheen hun behandelingstraject voor elke stap een unieke, kleurrijke kraal.

kanjerketting

Lees meer ...

Palliatieve zorg voor kinderen

Gespecialiseerde teams ondersteunen de kinderen, hun gezin en hulpverleners die thuis in de zorg zijn betrokken met advies en zorg op maat. Lees meer...

kites

De kinderkankerafdelingen 

Uw gift wordt gebruikt om het verblijf op de de afdelingen kinderhematologie-oncologie voor elk kind wat op te fleuren. Lees meer...

 daghospitalisatie 

Brussen: activiteiten voor broers en zussen

brussen 3

Via allerlei activiteiten voor de 'brussen' van kinderen met kanker, laten we hen voelen dat ze er niet alleen voor staan. Lees meer...

Steun aan een gezin

Met uw gift geeft u gezinnen in zware omstandigheden wat meer ademruimte. Lees meer...

Onderzoek redt levens

Dankzij onderzoek en studies stijgen overlevingskansen van kinderen met kanker jaar na jaar. Lees meer...

onderzoek

Activiteiten 

Jaarlijks organiseert het kinderkankerfonds Leuven heel wat activiteiten voor kinderen met kanker en hun familie. Lees meer...

steun helpt

logo