Ziekte van Kennedy

Neurodegeneratieve aandoening met vooral aantasting van de alfa-motorneuronen in de voorhoorn van het ruggenmerg. Het is een X-gebonden erfelijke aandoening die mannen op volwassen leeftijd treft. De ziekte wordt gekenmerkt door een traag progressieve spierzwakte en atrofie van de bulbaire en proximale spieren.

Andere benaming: X-gebonden bulbospinale musculaire atrofie (BSMA)

Maak afspraak

Specialisten


Symptomen

De meest voorkomende symptomen van de ziekte van Kennedy zijn:

 • Pijnloze traag progressieve spierzwakte in de bulbaire spieren. Leidt tot:
  • Spraakstoornis (dysarthrie)
  • Slikstoornissen
  • Verminderde kracht van de mondsluiting
 • Krachtsverlies in de ledematen
 • Kortademigheid
 • Fasciculaties (kleine onvrijwillige spiervezelcontracties), vaak uitgesproken perioraal
 • Spierkrampen
 • Tremor van de handen
 • Milde gevoelsstoornissen in de voeten en handen kunnen voorkomen
 • Spieren worden dunner en minder krachtig (spieratrofie)
 • Borstvorming bij mannen (gynaecomastie)
 • Verminderde vruchtbaarheid
 • Gestegen spierenzymes (CK’s)

Risicofactoren

 • De ziekte van Kennedy is een erfelijke ziekte die X-gebonden recessief wordt overgeërfd.
 • Veroorzaakt door een trinucleotide repeat expansie (van CAG repeats) in het eerste exon van het gen van de androgeen receptor.
 • Gezonde personen hebben 9 tot 39 herhalingen van de CAG repeat. Een repeatlengte van 40 of meer geeft aanleiding tot de ziekte.
 • De ziekte van Kennedy komt voor bij ongeveer 1 op 50.000 personen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Er bestaat geen behandeling die het ziekteverloop gunstig beïnvloedt.
 • Plaatsen van PEG-sonde
 • Niet-invasieve beademing
 • Kinesitherapie
 • Multidisciplinaire zorg

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Zenuwgeleidingsonderzoek en naald-EMG
 • MR-scan (magnetische resonantie)
  In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.
 • Erfelijkheidstesten

Meer informatie

Direct naar


Maak afspraak