Kandidatuur voor ASO

Om je aanwervingsdossier administratief in orde te brengen, willen we je vragen onderstaande gegevens in te vullen.

Na aanwerving kun je je gegevens nakijken en wijzigen in e-hrm peoplesoft.

Persoonlijke gegevens

Formaat DD/MM/JJJJ

Voor personen met de Belgische nationaliteit.

Enkel voor niet Belgen - in Nederland is dit het burgerservicenummer (BSN).

Bankrekeningnummer

Gelieve in bovenstaand vak je privé-e-mailadres in te vullen. Gelieve een e-mailadres op te geven dat je regelmatig nakijkt en dat je tevens kunt raadplegen ook als je niet in UZ Leuven aanwezig bent. Indien mogelijk kun je best dit e-mailadres aanhouden gedurende je hele opleiding. De bedoeling is om je steeds te kunnen informeren, ook als je geen toegang hebt tot je UZ Leuven of KU Leuven e-mailadres.

Ik verklaar dat ik mijn (persoonlijke) gegevens juist en volledig invul en geef hierbij de toestemming voor de verwerking hiervan. Ik ga akkoord om, indien nodig, een uittreksel uit het strafregister voor te leggen en ik verleen UZ Leuven het recht om de authenticiteit van de diploma’s en erkenningen te controleren bij de uitreikende instellingen.

De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden voor de opbouw van je personeelsfiche indien je aanvaard wordt voor de aanstelling als arts-specialist in opleiding van UZ Leuven. Tevens zullen zij bij een effectieve tewerkstelling gebruikt worden voor de uitvoering van de verplichtingen opgelegd door de fiscale en sociale wetgeving en van de sociale relaties tussen UZ Leuven en het personeelslid.

U kunt uw recht op informatie, verbetering en schrapping van deze gegevens uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen aan de directeur personeelsbeleid, Herestraat 49, 3000 Leuven of via mail naar amp_aso@uzleuven.be. Verantwoordelijke voor de verwerking zijn de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven.

Voor meer informatie, mail naar: amp_aso@uzleuven.be

Laatste aanpassing: 24 mei 2022