"Kan het wat actiever?" - Joris

Na een lange zoektocht krijg ik mijn diagnose: de ziekte van Kahler. Ik word begin juni 2007 opgenomen in Gasthuisberg en krijg 3 chemokuren en een stamceltransplantatie.

Maart 2008 krijg ik telefoon van Gasthuisberg met de vraag of ik wil meedoen met "Kanactief". Een nieuw project naar analogie met de borstkankerpatiënten. Bedoeling is de fysieke paraatheid, conditie wat op te krikken. Omdat me dit een leuke gedachte lijkt en ik graag actief bezig ben, zeg ik toe om mee te doen.

Vooraf moet ik nog een fietsproef ondergaan om te zien hoe het met mijn fysieke conditie gesteld is. Dit is allemaal ok en in april beginnen we eraan: 5 vrouwen en 4 mannen komen driemaal per week samen om de conditie bij te werken en ook om de lenigheid weer wat op te voeren. De meesten moeten zich een lange verplaatsing getroosten en dikwijls de file op de autosnelweg om op maandag, woensdag en vrijdag een uurtje te turnen, te sporten op de drum en de beat van onze lesgeefster Barbara. Zij slaagt erin om ons op een leuke en ontspannen wijze weer leniger te maken, ons uithoudingsvermogen weer wat op te drijven. Liggend, springend, dansend, op de rug, rechtstaand, op handen en voeten: steeds weer zorgt ze voor afwisseling in de oefeningen. Tweemaal komt een specialiste terzake een sessie met relaxatieoefeningen geven en zo ontdekken we bv. dat een eenvoudig tennisballetje heel relaxerend kan werken.

Een zevental keer komen specialisten gedurende twee uur hun ervaringen rond slapen, voeding, angst, sociale omgang etc. met ons delen. Na een korte uiteenzetting van hun kant kunnen wij vragen stellen, ervaringen uitwisselen. Half juni zit de hele sessie erop. Iedereen heeft er een goed en positief gevoel aan over gehouden maar nu komt de zwaarste opdracht: nu moeten we zelf ervoor zorgen dat we thuis verder doen met wat Barbara ons aangeleerd heeft.

De meerderheid van ons zou liever zien dat het in stand houden van onze conditie kon gebeuren in Gasthuisberg maar er zijn nog mensen die een kans moeten krijgen en aan alles hangt een financieel kaartje. We krijgen wel tips over fitnesszaken die de Kanactievers graag zien komen en hen ook willen begeleiden. Het is nu aan ons!!

Laatste aanpassing: 11 maart 2020