Oncologische behandelingen aan huis: een nieuw tijdperk

Sorry, dit evenement is afgelopen.

Praktisch

16 september 2021 13:00 - 14:00 Afgelopen
Locatie: Online, u ontving de link na inschrijving. Toch nog deelnemen? Mail naar oncothuis@uzleuven.be
Prijs: Gratis, inschrijven verplicht
Doelgroep: Voor iedereen die met interesse uitkijkt naar een definitief kader rond thuishospitalisatie in de oncologie en de mogelijkheden ervan voor patiënten, ziekenhuis én eerstelijn

Programma

De overheid bereidt een definitief wettelijk kader rond thuishospitalisatie in de oncologie voor. Voortbouwend op meer dan 1000 thuistoedieningen van Herceptin® in het kader van een FOD-pilootproject, slaan UZ Leuven, Wit-Gele Kruis, i-mens, zelfstandige thuisverpleegkundigen en huisartsenvereniging Khobra opnieuw de handen in mekaar om patiënten een oncologische behandeling aan huis te kunnen bieden.

Tijdens deze sessie lichten zorgverleners uit het ziekenhuis én de eerstelijn toe hoe transmurale samenwerking een kwaliteitsvolle en veilige oncologische behandeling aan huis kan waarborgen. We blikken terug op 3 jaar Herceptin® thuis in het pilootproject en we vertellen hoe we transmuraal zullen samenwerken binnen het nieuw kader voor thuishospitalisatie in de oncologie.

13.00 uur Welkom
door Christel Stuyven (verpleegkundig manager zone oncologie UZ Leuven)

13.00 uur - 13.10 uur

Pilootproject thuishospitalisatie Herceptin® (2018-2020): een terugblik

door Annemarie Coolbrandt (verpleegkundig specialist oncologie UZ Leuven)
13.10 uur - 13.25 uur Getuigenissen van een patiënt, een oncoloog, een thuisverpleegkundige en een huisarts
13.25 uur - 13.35 uur

Transmurale samenwerking rond thuishospitalisatie in de toekomst

door Annemarie Coolbrandt (verpleegkundig specialist oncologie UZ Leuven)
13.35 uur - 13.45 uur

Thuishospitalisatie in de context van een eerstelijnszorg in evolutie

door Lieve Pelzer (Directeur zorg Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant)
13.45 uur - 14 uur

Q&A, mogelijkheid tot vraagstelling en debat met de betrokken partners (UZ Leuven, Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, zelfstandige thuisverpleegkundigen, i-mens, huisartsenkring Khobra)

moderatie door Kristof Muylaert (domeinverantwoordelijke palliatieve zorg en oncologie, Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant) en Annemarie Coolbrandt (verpleegkundig specialist oncologie UZ Leuven)

Doelgroep

Iedereen die met interesse uitkijkt naar een definitief kader rond thuishospitalisatie in de oncologie en de mogelijkheden ervan voor patiënten, ziekenhuis én eerstelijn.

Deelnemen

De inschrijvingen werden afgesloten. Als u ingeschreven was, hebt u de link ontvangen in uw mailbox. Wilt u alsnog deelnemen, mail dan naar oncothuis@uzleuven.be.

Laatste aanpassing: 10 september 2021