Omgaan met pijn bij kanker

Datum: 21 april 2021
In deze sessie staan we stil bij de verschillende types van pijn die mogelijk voorkomen bij kanker of kunnen ontstaan door de behandeling van de ziekte. We zoomen ook in op de gevolgen van pijn op het dagelijks leven en reiken je handvaten aan om daar zelf op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Praktisch

Datum: 21 april 2021, 10:00 - 12:00

De diagnose van kanker gaat jammer genoeg regelmatig gepaard met pijn.

In deze sessie is het niet de bedoeling om in te gaan op alle mogelijke pijnbehandelingen. Wel staan we stil bij de verschillende types van pijn die mogelijk voorkomen bij kanker of kunnen ontstaan door de behandeling van de ziekte.

We zoomen ook in op de gevolgen van pijn op het dagelijks leven en reiken je handvaten aan om daar zelf op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Daarnaast komt het gebruik van pijnmedicatie bod: hoe gebruik je deze medicatie het best, wat met de lastige neveneffecten, bestaande misverstanden of taboes …

Deze sessie wordt geleid door twee verpleegkundig specialisten pijn.

Inschrijven

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Uw inschrijving
Ik ben...
Laatste aanpassing: 23 november 2020