Goede Week

De week voor Pasen is een intense periode voor christenen. De liturgie brengt gelovigen binnen in de passie, dood en verrijzenis van Christus. Elke dag brengt een andere etappe in die laatste week van zijn aardse bestaan en doet die heel concreet herbeleven. Ook hier in het ziekenhuis staan we stil bij de Goede Week.
Wenskaart -Lentebloemen

Sorry, dit evenement is afgelopen.

Praktisch

11 april - 18 april 2022 08:30 - 23:59 Afgelopen

Palmzondag

Palmzondag is de laatste zondag van de 40-dagentijd en de 1ste dag van de Goede Week die eindigt op Stille Zaterdag. Op Palmzondag herdenken we hoe Jezus op een ezel met groene palmtakken als koning van de vrede door mensen in Jeruzalem ontvangen wordt.

Palmzondag in het ziekenhuis

Op zondag 10 april om 10.45 uur is er een palmzondagsviering in de kapel van het ziekenhuis. Na de viering kan ieder die dat wenst een gezegend palmtakje meenemen. De viering wordt ook uitgezonden via UZ Leuven TV. Vrijwilligers komen ook langs met de communie op de kamer.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag gedenken gelovigen het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. Hij geeft hen de opdracht om dit altijd te blijven doen om Hem te gedenken. Op deze dag vieren we de instelling van de eucharistie en van het priesterschap. De viering is vermengd met droefheid. Het is de avond waarop Jezus door Judas verraden wordt in de Hof van Getsemane en gevangen genomen wordt. Een ander symbolisch gebaar dat tijdens deze viering plaatsvindt is de voetwassing. Daarmee stelt Hij een teken van liefde en dienstbaarheid.

Witte Donderdag in het ziekenhuis

Op donderdag 14 april om 18.30 uur is er een Wittedonderdagviering in de kapel van het ziekenhuis. De viering wordt ook uitgezonden via UZ Leuven TV. Medewerkers van de pastorale dienst komen, voor wie dat wenst, in de namiddag langs met de communie op de kamer.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus, en staan ze stil bij het lijden en kruis, dat veel mensen te dragen hebben. De liturgie van Goede Vrijdag is een rouwdienst in de specifiek christelijke zin van het woord. Dat betekent dat men enerzijds het lijden en de dood ernstig neemt, het nergens probeert weg te stoppen, maar dat men anderzijds de kruisdood herdenkt in het perspectief van de verrijzenis en het vertrouwen dat lijden en dood niet het laatste woord hebben.

Wie wil kan via deze link filmpjes bekijken van 'De Zanderling', die de verschillende staties van de kruisweg van Jezus in zandkunst tot leven brengt.

Goede Vrijdag in het ziekenhuis

Op vrijdag 15 april om 15 uur houden we het in de kapel van het ziekenhuis ingetogen stil bij het lijden en de dood van Jezus Christus aan de hand van de staties van de kruisweg in tekst en beeld. U kan deze viering ook volgen op het UZ Leuven TV.

Pasen

Met Pasen vieren christenen wereldwijd hun belangrijkste feest: de verrijzenis van Jezus Christus. Jezus, die gestorven is aan een kruis, is niet in de dood gebleven, maar door God tot nieuw leven opgewekt. Het verrijzenisgeloof is de kern van het christelijke geloof. Verrijzenis is de vernietiging van de vernietiging. Elk punt, zelfs het punt van de dood, kan een dubbele punt worden: een kans op een nieuwe toekomst.

Pasen in het ziekenhuis

Op zondag 17 april bent u om 10.45 uur van harte welkom in de kapel voor de vreugdevolle verrijzenisviering rond de paaskaars in de kapel. Ook nu begeleiden vrijwilligers u er graag naartoe. Er wordt ook communie gedeeld op de kamers. De Paasviering wordt ook uitgezonden op UZ Leuven TV.

Laatste aanpassing: 14 april 2022