Groot­schalig Europees project om type 1-diabetes beter te begrijpen en behandelen

17 december 2016
Europese onderzoekers starten een nieuwe databank om bloedstalen en andere gegevens van patiënten met type 1-diabetes en hun familieleden in te zamelen. Zo willen ze de evolutie van de ziekte bij deze personen nauwgezet bestuderen en een beter inzicht krijgen in de ziekte.

Adequate behandeling

“Type 1-diabetes kan zich op elke leeftijd manifesteren, maar vooral kinderen en jongvolwassenen worden getroffen. Wat zijn de uitlokkende factoren en welke elementen spelen een rol in de evolutie van de aandoening? Dat zijn vragen waarop we voorlopig nog geen definitieve antwoorden hebben. Ze zijn evenwel belangrijk als we de aandoening adequater willen behandelen. Hoewel type 1-diabetes minder frequent is dan type 2, gaat het wereldwijd wel nog altijd over 17 miljoen patiënten”, zegt professor Chantal Mathieu, verbonden aan UZ Leuven/KU Leuven en tevens coördinator van INNODIA, een grootschalig Europees consortium over type 1-diabetes.

Hoewel type 1-diabetes minder frequent is dan type 2, gaat het wereldwijd wel nog altijd over 17 miljoen patiënten.
prof. dr. Chantal Mathieu

Consortium

Om belangrijke vorderingen te maken in het onderzoek is het essentieel om de krachten te bundelen. INNODIA is een consortium van 33 Europese partners. Daarbij zijn ook 26 academische centra, waaronder UZ Leuven/KU Leuven. Het consortium streeft naar een concrete vooruitgang op het vlak van voorspellen, ontwikkelen, evalueren en voorkomen van type 1-diabetes. Dat gebeurt aan de hand van nieuwe tools, waaronder biomerkers, ziektemodellen en klinische studieparadigma’s. Dankzij de nieuwe, geïntegreerde database voor de verwerking van data van klinische en experimentele bronnen wordt het mogelijk om interacties tussen fenotype, genetische, immune en metabolische paden in kaart te brengen en te modelleren.

Professor Mathieu: “INNODIA verenigt een dreamteam van fundamenteel, translationeel en klinisch academische onderzoekers, en de belangrijkste farmaceutische bedrijven actief in het diabetesonderzoek.”

Budget

INNODIA kan rekenen op een budget van 36,5 miljoen euro, onder andere afkomstig van het Innovative Medicines Initiative (IMI), een partnerschap van de Europese Unie, de Europese farmaceutische industrie, en twee Amerikaanse Charity Foundations.

Meer info

Laatste aanpassing: 16 maart 2023