Indiening dossier commissie medische ethiek

Studie
Type studie
Contactgegevens
Hoofdonderzoeker UZ Leuven
Extra contactpersoon UZ Leuven

Contactpersoon voor verdere opvolging van het dossier, zoals een studieverpleegkundige, studiesecretariaat, assistent of doctorandus.

Contactgegevens firma (bij commerciële studies)

We bezorgen deze contactpersoon de factuur voor de studie (zie betaling).

Aanmelding
Beschrijving studiemedicatie product 2
Beschrijving studiemedicatie product 3
Beschrijving studiemedicatie product 4
Laatste aanpassing: 24 januari 2020