Momenteel loopt in UZ Leuven en in negen andere Belgische ziekenhuizen een studie rond de systematische uitvoering van een geriatrische evaluatie bij oudere kankerpatiënten bij wie een kankertherapiebeslissing moet genomen worden.

Een geriatrische evaluatie geeft een beeld over het algeheel functioneren van de oudere patiënt en helpt om de behandeling voor kanker hier beter op af te stemmen. Jongere patiënten functioneren immers dikwijls op een min of meer gelijkaardig niveau. Bij oudere patiënten zijn de individuele verschillen in functioneren en algemene gezondheidstoestand veel groter.

Vooral voor 70-plussers die nog op een redelijk goed niveau functioneren, maar in het dagelijkse leven al wat lichte beperkingen ondervinden waarvoor bijkomende ondersteuning nodig kan zijn, is een behandeling op maat essentieel.

Meer dan helft oudere kankerpatiënten heeft ook andere problemen

Uit de studie blijkt dat meer dan de helft van de oudere kankerpatiënten ook geriatrische problemen heeft (bijvoorbeeld verminderde functionaliteit, een valprobleem, een voedingsprobleem) die vooraf niet gekend waren bij de behandelende arts. Dankzij de evaluatie komen die problemen aan het licht en wordt er rekening mee gehouden. Zo kan bijvoorbeeld een diëtist, sociaal werker of psycholoog worden ingeschakeld.

Bijsturing kankerbehandeling

Bij 15 procent van de oudere patiënten wordt de kankertherapie aangepast op basis van de geriatrische evaluatie. Het gaat dan om een directe invloed op de behandeling. De arts kiest er bijvoorbeeld voor om de kankertherapie zwaarder of lichter te maken of om tot palliatieve zorg over te gaan.

Ondersteuning communicatie

De geriatrische evaluatie laat artsen toe om de resultaten te gebruiken in communicatie met andere zorgverleners en met de patiënt en zijn familie. De evaluatie biedt immers objectieve criteria over het algehele functioneren van de oudere patiënt.

Meer informatie