In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar www.i41Health.eu.

Rol van UZ Leuven

UZ Leuven neemt deel aan dit Interregproject samen met 2 andere Belgische ziekenhuizen. UZ Leuven zal binnen dit project bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van de Infectie Risico Scan (IRIS). Deze meetmethode maakt het mogelijk om een aantal variabelen op vlak van infectiepreventie (gebruik van medische hulpmiddelen en antibiotica, handhygiëne, verspreiding van multiresisitente kiemen,…) in kaart te brengen, te visualiseren en een kwaliteitsproject op te starten. Na 3 jaar zal deze methodologie mogelijks ingang vinden in alle Belgische en Nederlandse ziekenhuizen.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.

Interreg Vlaanderen-Nederland