Stoornissen in meerdere klieren of hormoonsystemen

Door een afwijking in het erfelijk materiaal ontstaan er stoornissen in meerdere klieren of hormoonsystemen. Het is van belang dat deze verschillende hormoonstoornissen gelijktijdig en geïntegreerd geëvalueerd en zo nodig behandeld worden, waarbij vaak ook screening en eventuele behandeling van familieleden hoort omwille van de genetische oorzaak.

Deze patiënten moeten levenslang opgevolgd worden, en de opvolging gebeurt steeds in nauwe samenwerking met andere specialisten.

De meest voorkomende hormonale stoornissen zijn:

Afspraak maken

Huisarts

Hebt u een vermoeden dat u hormonale problemen hebt? Ga dan eerst naar uw huisarts, die u eventueel verwijst naar een endocrinoloog.

Endocrinoloog

Maak een afspraak bij de dienst endocrinologie.

  • Breng uitslagen van eventuele andere onderzoeken (vb. echografie, bloedonderzoek) mee naar de raadpleging.
  • U moet niet nuchter zijn voor een consultatie.