Uit een recent regeerakkoord blijkt dat patiënten die vóór 1986 hepatitis C kregen door een bloedtransfusie, zullen vergoed worden zoals dat al gebeurde met patiënten die zo HIV kregen.

Bron: De Standaard - 9 oktober 2014 "Sociale vooruitgang en gezondheidszorg. Op andere leest geschoeid"

Nog geen details

Het betreft hier een aankondiging in het regeerakkoord. De praktische uitwerking is nog niet gekend en wordt de komende tijd door de overheid bekeken.