Er is een leveringsprobleem voor Hepacaf. Zutectra is een alternatief voor Hepacaf.

Zutectra is geregistreerd en vergoed voor de preventie van hepatitis B virus (HBV) re-infectie in HBV-DNA negatieve patiënten, vanaf zes maanden na de levertransplantatie.

Dosering en wijze van toediening

Zutectra bestaat uit een voorgevulde subcutane inspuiting van 1 ml en bevat Humaan hepatitis B-immunoglobulines 500 IE.

Dosering bij volwassenen

Patiënten met lichaamsgewicht

  • < 75 kg: 500 IE/ week (1 spuit)
  • > 75 kg: 1000 IE/ week (2 spuiten)

De eerste Zutectra dosis dient circa 3 weken na de laatste intraveneuze dosis te worden gepland.

Controle

De patiënten worden 4 weken na de eerste inspuiting met Zutectra terug gezien om na te gaan of alles vlot verloopt en om het HBs-antigen en HBs-antistoffen te herbepalen. Daarna wordt de patiënt terug gezien volgens de klinische noodzaak (o.a. om de 3 à 4 maanden).

Nevenwerkingen

  • Pijn, urticaria en hematoom t.h.v. de injectieplaats
  • Hoofdpijn en pijn in de bovenbuik

Meer info