Recente studies tonen aan dat vroegtijdige behandeling van pancreasnecrose bij patiënten met acute pancreatitis de prognose van deze patiënten verbetert. Eén van de behandeltechnieken is endoscopische necrosectomie. 

Acute pancreatitis verwikkeld met pancreasnecrose is een belangrijk probleem in de westerse wereld, met alcohol- en galstenen als de belangrijkste uitlokkende factoren. Acute ernstige necrotiserende pancreatitis treedt op bij 15 tot 20% van de gevallen. Een CT scan uitgevoerd na 72 uur toont in dit geval een hypoperfusie van de pancreas. Multi-orgaanfalen is in de eerste dagen de voornaamste oorzaak van de mortaliteit. Nadien is dit de ontwikkeling van infecties. De hoogste mortaliteit wordt opgemerkt (tot 43%) bij patiënten met geïnfecteerde necrose. Een aantal recente studies toonden aan dat een vroegtijdige behandeling van deze necrose de prognose van deze patiënten verbetert. Eén van deze technieken is endoscopische necrosectomie.

Endoscopische necrosectomie

Indicatie

Er is indicatie voor een endoscopische necrosectomie wanneer er zich necrose voordoet in de pancreas dat in nauw contact staat met de wand van de proximale gastrointestinale tractus en wanneer deze collecties niet percutaan kunnen gedraineerd worden.

Techniek

Met echoendoscopie wordt het cystevocht gelokaliseerd, de cystewand geïnspecteerd op bloedvaten en wordt de cysteinhoud beoordeeld.

De cyste wordt aangeprikt en vloeistof voor cytologie en cultuur wordt bekomen.

Onder endoscopische geleiding wordt nadien een voerdraad in de cyste ingebracht.

De pancreascyste wordt ingesneden en via ballondilatatie wordt de verbinding tussen de maag/duodenum en de pancreascyste vergroot. Er worden 2 pigtails achtergelaten.

Na 48 uur wordt het traject verder gedilateerd tem 15 mm.

Nadien wordt een standaard gastroscoop in de pseudocysteholte ingebracht. Via deze gastroscoop kan dan losliggend pancreasweefsel verwijderd worden.

Na deze necrosectomie worden 2 pigtail stents achtergelaten.

Dikwijls zijn er meerdere sessies vereist om de holte volledig zuiver te maken.

Laag risico

Verschillende studies hebben aangetoond dat deze techniek een laag risico heeft en erg succesvol is. In het algemeen is er een technisch succes van meer dan 80%. Complicaties doen zich voor in 24% van de patiënten en mortaliteit tot max. 7% (Seawold, Gut 2009).

Een recente Nederlandse studie vergeleek deze techniek met chirurgie en kon het voordeel van de endoscopische techniek bevestigen.

Besluit

Geïnfecteerde pancreasnecrose lokt multiorgaanfalen uit bij patiënten met acute necrotiserende pancreatitis en heeft een hoge mortaliteit. Een agressieve drainage door middel van endoscopie toonde recent betere resultaten aan vergeleken met chirurgie.

Endoscopisch zicht van inhoud pancreascyste

Fig. 1: Endoscopisch zicht van inhoud pancreascyste

Drainage van pus

Fig. 2:Het kanaal tussen de maag en de geïnfecteerde pancreascyste wordt via een ballondilatatie verder open gemaakt.

Drainage van pus

Fig. 3: Drainage van pus

Extractie van necrose

Fig. 4: Extractie van necrose

Zuivere pancreascyste

Fig. 5: Eindresultaat endoscopische necrosectomie: zuivere pancreascyste