Europese onderzoekers onder leiding van de leverspecialisten van UZ Leuven publiceerden deze maand in het toonaangevend Amerikaanse tijdschrift Hepatology dat bepaalde vormen van levercoma zeer efficiënt kunnen behandeld worden door het afsluiten van bloedvaten in de buik (*).

Giftige afvalstoffen worden niet meer verwerkt

Levercoma is een zeer gevaarlijke verwikkeling van leverziekten en vormt een indicatie voor levertransplantatie. De complicatie ontstaat gedeeltelijk doordat de lever giftige afvalstoffen vanuit de darm niet meer kan verwerken. Dit doordat overtollige bloedvaten in de buik deze stoffen rechtstreeks naar het hart afleiden. Onder lokale verdoving konden de interventionele radiologen van de betrokken teams deze bloedvaten afsluiten zodat de lever opnieuw optimaler functioneerde.

Aandacht voor mijlpalen

Deze realisatie is de zoveelste vooruitgang op het gebied van de behandeling van leverziekten waarbij de dienst hepatologie van UZ Leuven betrokken is. Om dit te vieren wordt op 16 maart teruggeblikt op een halve eeuw hepatologie in Leuven met aandacht voor mijlpalen zoals de weldaden van lever- en multi-orgaantransplantaties.

Nieuwe golf leverziektes

Door overvloed en ook door besparingen ontstaan er echter nieuwe bedreigingen: de epidemie van overgewicht die zorgt voor een nieuwe golf van leverziektes alsook de angstaanjagende stijging van het aantal verwijzingen naar Leuven voor een dringende levertransplantatie door overdosis Paracetamol sinds de liberalisering van de markt.

Overleving na één jaar is 90 procent voor multi-orgaantransplantaties met lever in UZ Leuven

In 1989 werd in Leuven het levertransplantatieprogramma opgestart. Levertransplantatie blijft een zware chirurgische procedure, maar de resultaten worden steeds beter. In de periode tussen 1997 en 2012 rapporteert Eurotransplant een gemiddelde eenjaarsoverleving van de patiënt van 81 procent voor de landen aangesloten bij Eurotransplant en van 90 procent voor UZ Leuven.
Bij sommige patiënten met complexe ziekten moeten er verschillende organen vervangen worden. Sinds 1997 werden in samenwerking met de andere transplantatieprogramma’s van UZ Leuven 93 multi-orgaantransplantaties uitgevoerd (dit is 10 procent van alle levertransplantaties in Leuven uitgevoerd tijdens dezelfde periode): 73 lever-nier, 8 lever-hart en/of long , 6 lever-darm, 5 lever-pancreas, 1 lever-pancreas-nier). Hoewel er meer organen tegelijkertijd getransplanteerd worden, is de eenjaarsoverleving van de patiënt na multi-orgaantransplantatie in UZ Leuven even goed als na levertransplantatie alleen (90 procent), en zelfs beter op langere termijn.

Nieuwe strategieën

Om de mortaliteit op de wachtlijst te verminderen worden steeds meer oudere levers (tot 88 jaar) en levers van donoren die overleden zijn na hartstilstand in UZ Leuven getransplanteerd en met succes. Het Leuvense transplantatieteam onderzoekt samen met andere Europese partners ook nieuwe strategieën om levers beter te bewaren en de leverfunctie na transplantatie te verbeteren.
Op lange termijn is de doodsoorzaak na levertransplantatie vaak niet-levergerelateerd, maar eerder te wijten aan hart en bloedvaatziekten, infectie en maligniteit. Het promoten van een gezonde en actieve levensstijl is essentieel om de resultaten op lange termijn nog verder te verbeteren.

Vtm-reportage: risico op leverfalen door pijnstillers

 
* 'Embolization of large spontaneous portosystemic shunts for refractory hepatic encephalopathy : A multi-center survey on safety & efficacy.'
Laleman W, Simon-Talero M, Maleux G, Perez M, Ameloot K, Soriano G, Villalba J, Garcia-Pagan JC, Barrufet M, Jalan R, Brookes J, Thalassinos E, Burroughs AK, Cordoba J, Nevens F; on behalf of the EASL-CLIF-consortium.  Hepatology. 2013 Feb 7