Geriatrisch profiel

Oudere personen (= 75 jaar) met nood aan gespecialiseerde geriatrische evaluatie en zorgplanning.

Andere benaming: Ouderdomsgebonden kwetsbaarheid

Maak afspraak

 • Bel 016 34 23 42 (geriatrisch daghospitaal)
 • Bel 016 34 00 99 (aanspreekpunt ouderenzorg)
 • Bel 016 34 11 04 (gehospitaliseerde patiënten)
.

Specialisten


Complexe interactie

Oudere personen (vooral vanaf 75 jaar) kunnen nood hebben aan gespecialiseerde geriatrische evaluatie en zorgplanning door de complexe interactie tussen:

 • Verminderde reserves
 • Verschillende medische problemen
 • Bedreigde zelfredzaamheid (lichamelijk of geestelijk)

Symptomen 

De meest voorkomende kenmerken van ouderen met geriatrische syndromen:

 • Vallen
 • Acute verwardheid
 • Ondervoeding
 • Incontinentie
 • Verminderde mobiliteit
 • Vergeetachtigheid
 • Moedeloosheid

Maak afspraak

 • Bel 016 34 23 42 (geriatrisch daghospitaal)
 • Bel 016 34 00 99 (aanspreekpunt ouderenzorg)
 • Bel 016 34 11 04 (gehospitaliseerde patiënten)
.