Geriatrisch profiel

Ouderdomsgebonden kwetsbaarheid
Oudere personen (= 75 jaar) met nood aan gespecialiseerde geriatrische evaluatie en zorgplanning.

Afspraken

Complexe interactie

Oudere personen (vooral vanaf 75 jaar) kunnen nood hebben aan gespecialiseerde geriatrische evaluatie en zorgplanning door de complexe interactie tussen:

  • Verminderde reserves
  • Verschillende medische problemen
  • Bedreigde zelfredzaamheid (lichamelijk of geestelijk)

Symptomen

De meest voorkomende kenmerken van ouderen met geriatrische syndromen:

  • Vallen
  • Acute verwardheid
  • Ondervoeding
  • Incontinentie
  • Verminderde mobiliteit
  • Vergeetachtigheid
  • Moedeloosheid
Laatste aanpassing: 10 maart 2021