Maatregelen naar aanleiding van COVID-19 voor de dienst geriatrie

Bezoek

  • Vanaf de eerste dag is bezoek toegelaten.
  • Er worden 2 bezoekers toegelaten. Dat hoeven niet altijd dezelfde personen te zijn, maar ze moeten zeker uit de dezelfde bubbel komen.
  • Het bezoek mag maximaal 1 uur duren.

Er worden uitzonderingen gemaakt voor patiënten bij levenseinde en bij een slechtnieuwsgesprek

Bezoekuren

  • Weekdagen: tussen 16 en 19 uur
  • Zaterdag en zondag: tussen 15 en 19 uur

Op E 230 is er bezoek toegelaten tussen 16 en 20 uur.

Maak een afspraak

Bezoek is elke dag mogelijk uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via onderstaande nummers:

In een meerpersoonskamer kan maar 1 patiënt tegelijkertijd bezoek ontvangen. Afspraken worden gemaakt door de dienst.

Afspraken met artsen

  • Een eerste fysiek gesprek met de aanspreekpersoon is mogelijk van maandag tot donderdag tussen 16 en 17 u (max. 4 gesprekken per arts)
  • Verdere gesprekken gebeuren telefonisch
  • Ad hoc kan een arts een bijkomend fysiek gesprek plannen met de familieleden wanneer dit nodig geacht wordt.

Andere dringende vragen

Hebt u andere dringende vragen voor de dienst geriatrie, contacteer het aanspreekpunt ouderen:

Laatste aanpassing: 19 juli 2021