Maatregelen naar aanleiding van COVID-19 voor de dienst geriatrie

Bezoek

  • Bezoek is welkom vanaf de eerste dag.
  • Bezoek is 3 keer per week mogelijk, waarvan 1 keer in het weekend.
  • Er worden 2 bezoekers toegelaten, altijd dezelfde personen.
  • De bezoeker legt zijn Covid Safe Ticket en identiteitskaart voor op de afdeling.

Er worden uitzonderingen gemaakt voor patiënten bij levenseinde en bij een slechtnieuwsgesprek

Bezoekuren

  • Weekdagen: tussen 16 en 19 uur
  • Zaterdag en zondag: tussen 15 en 19 uur

Op E 230 is er bezoek toegelaten tussen 16 en 20 uur.

Maak een afspraak

Bezoek is uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via onderstaande nummers:

In een meerpersoonskamer kan maar 1 patiënt tegelijkertijd bezoek ontvangen. Afspraken worden gemaakt door de dienst.

Afspraken met artsen

  • Enkel telefonisch via +32 16 34 16 50 (bereikbaar op weekdagen tussen 9 en 12 uur).
  • Ad hoc kan een arts een bijkomend fysiek gesprek plannen met de familieleden wanneer dit nodig geacht wordt.

Andere dringende vragen

Hebt u andere dringende vragen voor de dienst geriatrie, contacteer het aanspreekpunt ouderen:

Laatste aanpassing: 25 november 2021