Afspraken

Afspraak maken

Nieuwe patiënten moeten telefonisch een afspraak maken op de raadpleging van het centrum voor metabole botziekten.

  • Bel 016 34 48 24.

De raadpleging vindt elke vrijdagnamiddag plaats op campus Gasthuisberg.

Verwijzing

Patiënten kunnen ook verwezen worden vanuit traumatologie in kader van het zorgpad secundaire fractuurpreventie.

Verloop consultatie

In principe wordt tijdens de botconsultatie een diagnostische botdensiteitsmeting verricht om osteoporose op te sporen. Dit onderzoek is pijnloos en risicovrij en neemt slechts enkele minuten in beslag. Patiënten bij wie recent buiten UZ Leuven een botmeting of skeletradiografie werd verricht, worden verzocht deze documenten voor inzage mee te brengen.

Over het centrum metabole botziekten

Samenwerking

Het centrum bundelt de krachten van diverse diensten binnen inwendige geneeskunde:

  • Geriatrie
  • Reumatologie
  • Endocrinologie

Er is een nauwe samenwerking met de dienst traumatologie.

Onderzoek

Het centrum staat internationaal aan de top in het geneesmiddelenonderzoek rond osteoporose. Patiënten kunnen zo al snel profiteren van de nieuwste therapeutische ontwikkelingen.

Bewustwording en kennisdeling

Naar artsen toe neemt het centrum initiatieven om bij te dragen tot de bewustwording en basiskennis rond osteoporose.