Op 21 februari besliste de Vlaamse regering om 5 miljoen euro toe te kennen in het kader van het Vlaams Initiatief voor Netwerken voor Dementie-onderzoek (VIND). Het initiatief wil de unieke combinatie van expertise in dit domein aan de Vlaamse universiteiten bundelen, de samenwerking bevorderen en de zoektocht naar een efficiëntere behandeling in een stroomversnelling brengen.

'Public health priority'

Dementie is door de World Health Organization als ‘public health priority’ erkend: wereldwijd waren in 2010 35,6 miljoen mensen getroffen door dementie, en in 2050 zal dit aantal verdrievoudigd zijn. De globale kost van dementie wereldwijd bedraagt 600 miljard dollar. “De uitdagingen zijn enorm, ook voor Vlaanderen”, zegt minister Lieten. “We hebben veel expertise in huis. Die gaan we met VIND bundelen om versneld tot resultaten te komen.”

Integratie

VIND zal de integratie tussen de klinische zorg binnen UZ Leuven en het klinisch en basiswetenschappelijk onderzoek binnen KU Leuven versterken. Bevindingen bij patiënten zullen het basisonderzoek mee sturen en de resultaten van dit basisonderzoek zullen dan weer op een efficiëntere manier vertaald kunnen worden naar betere behandeling voor de patiënt. De onderzoeksprojecten binnen VIND zijn gebaseerd op samenwerkingsverbanden tussen verschillende onderzoeksgroepen binnen het Leuven Institute for Neurodegenerative Disorders (LIND) en op interuniversitaire samenwerking.

Coördinatie

Prof. dr. Rik Vandenberghe (geheugenkliniek, UZ Leuven, en het Laboratorium Cognitieve Neurologie, KU Leuven) is coördinator van VIND samen met professor Christine Van Broeckhoven (Departement Moleculaire Genetica, Universiteit Antwerpen). Co-coördinatoren zijn professor Bart De Strooper (Laboratorium voor Onderzoek naar Neurodegeneratieve Aandoeningen, KU Leuven) en Stuart Maudsley (Departement Moleculaire Genetica, Universiteit Antwerpen). Chantal Van Audenhove van LUCAS coördineert het werkprogramma omtrent zorg binnen VIND.