Inzake GDPR willen we graag verwijzen naar de website van het CT College (FOD Volksgezondheid). Hier kan u instructies betreffende GDPR en een template voor een GDPR-brief terugvinden. Deze GDPR-brief kan gebruikt worden bij reeds lopende studies om actieve patiënten in de studie te informeren.

De template van het CT College is gebaseerd op een template die EC zelf heeft opgesteld, in overleg met de juridische dienst van het CTC.

Indien UZ Leuven opdrachtgever is van de studie, vragen we deze specifieke template te gebruiken.

Bij studies die nog niet lopende zijn en dus nog gestart moeten worden, en waarvan UZ Leuven opdrachtgever is, vragen we specifiek deze templates te gebruiken:

Meer informatie over GDPR en de implementatie hiervan in UZ Leuven, kan worden teruggevonden in deze presentatie, op de intranetpagina van UZ Leuven, op de pagina van het CTC en op de Muzlidocprocedure.