Van 29 tot 31 mei 2012 bracht een delegatie van het Turkse forensisch instituut uit Istanbul (ATK) een werkbezoek aan UZ Leuven, meer bepaald aan prof. dr. Wim Van De Voorde (forensische geneeskunde) en zijn team. Onder meer met het oog op toetreding tot de EU wil het ATK het post-mortemonderzoek afstemmen op de internationale standaard ISO 17020. Het Leuvense forensisch instituut heeft in 2011 een accreditatie behaald voor deze kwaliteitsnorm en was daarmee het eerste centrum binnen de Europese Unie.

Een kwaliteitsgarantie voor deugdelijk forensisch onderzoek

Forensisch DNA-onderzoek moet binnen de EU nu al gebeuren volgens internationale standaarden. Europa wil vanaf 2020 het volledige forensisch onderzoek onderwerpen aan ISO-normering. UZ Leuven heeft deze verplichting niet afgewacht: in 2010 begon het te werken volgens de ISO 17020-norm en begin 2011 volgde de accreditatie. Profesoor Van De Voorde: “Binnen UZ Leuven is veel aandacht voor kwaliteitssystemen op verschillende domeinen. Voor het biomedisch forensisch onderzoek is werken volgens internationale standaarden noodzakelijk binnen een geglobaliseerde context. Als onze onderzoeksresultaten worden gebruikt in een rechtszaak in een andere EU-lidstaat, kunnen ze dus niet in twijfel getrokken worden wegens procedurele tekortkomingen. Maar behalve dit ‘strategische’ argument is er ook een sterk inhoudelijk argument. De kwaliteit van ons onderzoek is er effectief mee gebaat: er gebeuren minder fouten, en de fouten die nog optreden, blijven niet meer onopgemerkt. Het kwaliteitsbewustzijn bij de medewerkers is erdoor toegenomen en iedereen werkt volgens dezelfde procedure. De sterke kwaliteitswinst compenseert ruimschoots voor de grotere administratieve belasting.”

EU Twinning-projects

Het werkbezoek maakte deel uit van het EU Twinning-project ‘Improving the skills of forensic experts’, onder leiding van de Spaanse anatoompatholoog Imanol Garamendi. Twinning-projects zijn door Europa gefinancierde projecten die kandidaat-lidstaten ondersteunen bij de implementatie van Europese normen en standaarden met het oog op mogelijke toetreding tot de EU.
Dr. Garamendi achtte het belangrijk om het Leuvense forensisch centrum een rol te geven in dit project. Professor Van De Voorde is al twee keer naar Turkije gereisd: in juni 2011 heeft hij een week voltijds onderricht gegeven in het ATK, en afgelopen maart gaf hij er toelichting over ISO 17020. Het ATK, dat met zijn meer dan 4.000 forensische autopsies per jaar tot de grootste instituten van Europa behoort, kreeg met dit bezoek de kans om het centrum van UZ Leuven van naderbij te leren kennen. Het programma ging onder meer in op het kwaliteitssysteem, de database, staalbewaring, onderhoud van het materiaal, opleidingsvereisten voor het personeel en rapportering. Er was ook een bezoek aan de autopsieruimte en het mortuarium gepland.

turkse delegatie forensische geneeskunde