Analyse van biologische sporen

  1. Onderzoek overtuigingsstukken en biologische sporen
  2. Forensische identificatie via DNA-analyse
  3. Bepaling van biologische verwantschap via DNA-analyse
  4. Genetica van humane populaties
  5. Moleculaire archeologie en historisch onderzoek

Accreditatie

Deze forensische dienstverlening – genetische identificatie en verwantschapsbepaling – is sinds maart 2003 geaccrediteerd door BELAC volgens de internationale norm ISO 17025.

Op 28 mei 2004 werd het labo officieel erkend door de Belgische Minister van Justitie voor het uitvoeren van DNA-analyses in strafzaken.

Over forensisch labo - DNA

De analyse van biologische sporen om de donor van het spoor te identificeren heeft een lange traditie sinds het gebruik van de bloedgroepen in het forensisch onderzoek door Landsteiner en Richter in 1903.

Pas sinds de introductie van DNA-analyse methoden in het biologisch sporenonderzoek door Sir Alec Jeffreys, in 1985, is het mogelijk geworden om met een zeer grote waarschijnlijkheid de donor van een biologisch spoor te identificeren.

Dit heeft tot gevolg gehad dat momenteel DNA-analyse de standaard is voor biologische sporenidentificatie of voor het vaststellen van biologische verwantschap tussen personen.